Par notikumiem

Drukas versija
16. aprīlis, 2019

Civillietu departamenta priekšsēdētājs rosina domāt par Augstākās tiesas advokātu sistēmu

Senāts ir ieinteresēts kvalitatīvās kasācijas sūdzībās, tādēļ, iespējams, jāsāk domāt par Augstākās tiesas advokātu sistēmas ieviešanas lietderību, – uzrunājot Latvijas zvērinātu advokātu kopsapulci 12.aprīlī, sacīja Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētājs Aigars Strupišs.
8. aprīlis, 2019

Par Centrālās vēlēšanu komisijas locekli ievēl senatori Mariku Senkāni

Par tiesnešu pārstāvi Centrālajā vēlēšanu komisijā Augstākās tiesas plēnums 8.aprīlī ievēlēja Augstākās tiesas Civillietu departamenta senatori Mariku Senkāni. Saskaņā ar likumu „Par Centrālo vēlēšanu komisiju” komisijas sastāvā ir deviņi locekļi, no kuriem priekšsēdētāju un septiņus locekļus ievēl Saeima, bet vienu locekli no tiesnešu vidus – Augstākā tiesa savā plēnumā. Vēlēšanām jānotiek ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc jaunās Saeimas sanākšanas.
8. aprīlis, 2019

Augstākās tiesas priekšsēdētājs aicina Tiesnešu biedrību stiprināt tiesnešu pašapziņu

Latvijas Tiesnešu biedrības 90.gadadienai veltītajā konferencē 5.aprīlī Augstākās tiesas un Tieslietu padomes priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs aicināja Tiesnešu biedrību būt atbalstam tiesnešiem, paplašinot tiesnešu interešu loku un stiprinot pašapziņu. “Lai tiesneši kā morāli nobriedušas personības ar pārliecību justos neietekmējami savos lēmumos, līdz ar to stiprinot sabiedrības ticību neatkarīgai tiesu varai,” sacīja Ivars Bičkovičs.
2. aprīlis, 2019

Augstākās tiesas plēnumā vēlēs Centrālās vēlēšanu komisijas locekli no tiesnešu vidus

Pirmdien, 8.aprīlī, tiek sasaukts Augstākās tiesas plēnums jeb tiesnešu kopsapulce, lai ievēlētu  Centrālās vēlēšanu komisijas pārstāvi no tiesnešu vidus. Saskaņā ar likumu „Par Centrālo vēlēšanu komisiju” Centrālās vēlēšanu komisijas sastāvā ir deviņi locekļi, no kuriem priekšsēdētāju un septiņus locekļus ievēl Saeima, bet vienu locekli no tiesnešu vidus – Augstākā tiesa savā plēnumā. Centrālās vēlēšanu komisijas locekļi jāpārvēl ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc jaunās Saeimas sanākšanas.
1. aprīlis, 2019

Civillietu departamentā tiesneša pienākumus sāk pildīt Dzintra Balta

Pirmdien, 1.aprīlī, tiesneša pienākumus Augstākās tiesas Civillietu departamentā sākusi pildīt Rīgas apgabaltiesas tiesnese Dzintra Balta. Tieslietu padome ar 14.marta lēmumu uzdeva Dzintrai Baltai aizstāt Augstākās tiesas tiesnesi pagaidu prombūtnes laikā.
29. marts, 2019

Disciplinārtiesa noraida prokurora sūdzību un negroza uzlikto disciplinārsodu

Disciplinārtiesa 29.martā, izvērtējot prokurora pārsūdzēto ģenerālprokurora lēmumu, atstāja to negrozītu, bet prokurora sūdzību noraidīja. Ar ģenerālprokurora lēmumu prokuroram par tīšu likuma pārkāpumu noteikts algas samazinājums par 15% uz sešiem mēnešiem.
27. marts, 2019

Augstāko tiesu apmeklē jaunie juristi no Vācijas

27. martā Augstāko tiesu pieredzes apmaiņas vizītē apmeklēja jaunie juristi no Vācijas, kas šobrīd gan studē, gan praktizējas Koblencas rajona tiesā. Ar viesiem tikās Civillietu departamenta zinātniski analītiskais padomnieks Rihards Gulbis. Zinātniski analītiskais padomnieks sniedza interesentiem vispārēju informāciju par Latvijas tiesu sistēmas struktūru, tiesu informācijas sistēmu, sniedzot detalizētāku informāciju par Augstāko tiesu, tās darbību, tiesnešu iecelšanu amatā, departamentu darbu, kā arī par Administrācijas struktūru un uzdevumiem.
25. marts, 2019

Krimināllietu departamenta padomnieki apgabaltiesu tiesnešu sanāksmēs analizē nolēmumu atcelšanas iemeslus

Krimināllietu departamenta zinātniski analītiskie padomnieki Nora Magone un Jānis Baumanis martā piedalījās apgabaltiesu tiesnešu sanāksmēs, lai pārrunātu jautājumus, kas saistīti ar lietu izskatīšanu vienošanās kārtībā.
22. marts, 2019

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas studenti iepazīst Augstākās tiesas darbu

Piektdien, 22.martā, Augstākajā tiesā viesojās Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas studiju virziena “Tiesību zinātne” studenti, lai iepazītos ar Augstākās tiesas, tiesnešu un darbinieku darbu, kā arī uzzinātu par iespējām lasīt Augstākās tiesas nolēmumus un sekot līdzi informācijai par tiesu praksi.
21. marts, 2019

Apkopota Augstākās tiesas prakse konkurences lietās

Konkurences tiesību mērķis ir brīvas, godīgas un vienlīdzīgas konkurences aizsargāšana un saglabāšana. Konkurences tiesības ir mehānisms dinamiska iekšējā tirgus attīstīšanai un tādējādi vispārējās labklājības celšanai. Ievērojot konkurences tiesību īpašo sabiedrisko nozīmi un lomu komercdarbības vides uzlabošanā, Augstākā tiesa ir apkopojusi savu tiesu praksi par konkurences lietām.