Par notikumiem

Drukas versija
17. oktobris, 2019

Augstākā tiesa sveic Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti simtgadē

“Zināšanās balstās cilvēka vērtības. Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte jau simts gadus ir Latvijas tiesu sistēmas vērtību avots, jo vairums Latvijas tiesnešu un tiesu darbinieku ir šīs fakultātes absolventi,” sveicot fakultāti tās simtgadē, kas tika atzīmēta 16.oktobrī, sacīja Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs.
17. oktobris, 2019

Kriminālprocesa likuma zinātniskie komentāri sekmēs tiesu prakses vienveidību

Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes simtgades svinību ietvaros 16.oktobrī atvērta zinātniskā monogrāfija “Kriminālprocesa likuma komentāri” – ilgi gaidīta grāmata, jo tie ir pirmie zinātniskie komentāri kopš Kriminālprocesa likuma spēkā stāšanās 2005.gadā. Izstrādātie Kriminālprocesa likuma komentāri aptver likuma A daļu, tas ir, normas, kuras veltītas kriminālprocesa vispārīgiem noteikumiem.
17. oktobris, 2019

Darbinieki gūst pieredzi Islandes Augstākajā tiesā

Projekta “Tiesnešu palīgu loma efektīvā Augstākās tiesas darba organizācijā” ietvaros pagājušajā nedēļā pieredzes apmaiņas vizītē uz Islandes Augstāko tiesu devās Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta priekšsēdētāja palīdze Sanita Jefimova, Administratīvo lietu departamenta tiesneša palīdze Madara Šenbrūna un Civillietu departamenta zinātniski analītiskais padomnieks Reinis Odiņš.
15. oktobris, 2019

Topošie juristi tiekas ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju

Turpinot tradīciju aicināt uz Augstāko tiesu Latvijas augstskolu Juridisko fakultāšu un programmu studentus, vakar, 14.oktobrī, uz tikšanos ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču bija ieradušies studenti no Rīgas Stradiņa universitātes. Šodien priekšsēdētājs tikās ar Juridiskās koledžas un Valmieras ģimnāzijas audzēkņiem.
10. oktobris, 2019

Starptautiskā konferencē dalās pieredzē par vēstures izmantošanu Augstākās tiesas komunikācijā

Starptautiskā konferencē “Tiesas un komunikācija”, kas 10. un 11.oktobrī notiek Budapeštā, Ungārijā, ar priekšlasījumu uzstājās Augstākās tiesas starptautiskās sadarbības speciāliste Iveta Jaudzema. Viņa savā uzrunā klātesošajiem vēstīja, kā vēsture var būt labs instruments tiesas komunikācijā ar sabiedrību.
7. oktobris, 2019

Latvijas un Ziemeļvalstu Augstākās tiesas sadarbosies tiesnešu palīgu darba efektivizēšanā

Augstākā tiesa sākusi īstenot projektu “Tiesnešu palīgu loma efektīvā Augstākās tiesas darba organizācijā”. Augstākās tiesas Administrācijas sagatavotais projekts guvis atbalstu Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā „Valsts administrācija”.
7. oktobris, 2019

Sēru vēsts: miris bijušais Augstākās tiesas senators Roberts Guntis Namatēvs

5.oktobrī astoņdesmit sešu gadu vecumā miris bijušais Augstākās tiesas Civillietu departamenta senators, Goda tiesnesis Roberts Guntis Namatēvs. Roberts Guntis Namatēvs tiesneša amatā bija 43 gadus, 32 no tiem Augstākās tiesas tiesnesis. Pēc neatkarības atjaunošanas 1990.gadā ievēlēts par atjaunotās Latvijas Republikas Augstākās tiesas tiesnesi, bija Augstākās tiesas Prezidija loceklis. 1995.gadā, veidojot Augstākās tiesas Senātu, viņš bija senators Civillietu departamenta pirmajā sastāvā.  Senatora pienākumus beidza pildīt 2008.gadā. Pēc tam vēl gadu strādāja par Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētāja palīgu.
4. oktobris, 2019

Plēnums par ģenerālprokurora atlaišanas pamatu izvērtēšanu notiks 18.oktobrī

Lai izvērtētu un dotu atzinumu par to, vai ir pamats ģenerālprokurora Ērika Kalnmeiera atlaišanai no amata, Augstākās tiesas priekšsēdētājs 18.oktobrī sasauc Augstākās tiesas plēnumu. Plēnums dos atzinumu, balstoties uz senatores Marikas Senkānes veiktās pārbaudes materiāliem.
1. oktobris, 2019

Augstākās tiesas senatore nekonstatē pamatu ģenerālprokurora atlaišanai

Augstākās tiesas senatore Marika Senkāne pabeigusi pārbaudi par to, vai ir pamats ģenerālprokurora Ērika Kalnmeiera atlaišanai no amata. Prokuratūras likuma 41.1 pantā paredzētie ģenerālprokurora atlaišanas pamati pārbaudē nav konstatēti.
1. oktobris, 2019

Judikatūras un zinātniski analītiskajā nodaļā praksi sāk rajona tiesas tiesnese

Augstākā tiesa pagājušā gada nogalē izsludināja iespēju pirmās un apelācijas instances tiesnešiem pieteikties pieredzes apmaiņas praksē. Pirmais tiesnesis, kas izmantos šo iespēju, būs Administratīvās rajona tiesas tiesnese Dace Ābele. Tiesnese praksi Augstākajā tiesa uzsāk šodien, 1.oktobrī.