Par notikumiem

Drukas versija
25. februāris, 2019

Augstākās tiesas darba prioritāte – lietu izskatīšanas termiņu samazināšana

Par Augstākās tiesas šīgada darba prioritāti jākļūst lietu izskatīšanas termiņu samazināšanai, izmantojot iekšējos resursus un efektīvu darba organizāciju departamentos – Augstākās tiesas gada atskaites plēnumā 22.februārī norādījas tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs. Augstākās tiesas priekšsēdētājs uzsvēra, ka tas nenozīmē vēl intensīvāku senatora darbu, bet gan iekšējo procesu pārskatīšanu, senatoru atbalsta personāla efektīvu izmantošanu, kā arī elastīgu cilvēkresursu pārdali tiesas ietvaros. 
25. februāris, 2019

Senāta departamentu priekšsēdētāji norāda uz zemāku instanču tiesu nolēmumu un kasācijas sūdzību slikto kvalitāti

Augstākās tiesas gada atskaites plēnumā, kas notika 22.februārī, Senāta departamentu priekšsēdētāji minēja būtiskas tiesu sistēmas darba kvalitātes problēmas, kas neapšaubāmi ietekmē arī kasācijas instances darbu.
25. februāris, 2019

Samazinājies Augstākajā tiesā saņemto lietu skaits

Augstākās tiesas statistika 2018.gadā rāda stabili pozitīvu situāciju civillietu izskatīšanā. Administratīvo lietu uzkrājums palielinājies. Tāpat arī Krimināllietu departamentam, jo saskaņā ar Satversmes tiesas lēmumu nepieciešams ilgāks laiks, lai koleģiāli, nevis viens tiesnesis kā līdz šim, lemtu par lietu pieņemamību.
25. februāris, 2019

Paplašinās Augstākās tiesas nolēmumu un judikatūras pieejamība

No pagājušajā gadā Augstākajā tiesā taisītajiem 2817 nolēmumiem Latvijas tiesu portālā pieejami 1149 nolēmumi, un kopš 2018.gada sākuma tiek publicēti ne tikai spriedumi, bet arī lēmumi blakussūdzību lietās. Tomēr, kā Augstākās tiesas gada atskaites plēnumā 22.februārī norādīja Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja Anita Zikmane, par saturiski svarīgāko uzskatāma Augstākās tiesas mājaslapā esošā Judikatūras nolēmumu arhīva papildināšana. Tas vienmēr bijis vērtīgs izziņas avots tiesību normu piemērotājiem.
21. februāris, 2019

Izstāde Augstākajā tiesā stāsta par Tiesu pils vēsturi un šodienu

Izstāde, kas kopš 21.februāra skatāma Augstākajā tiesā, stāsta par Tiesu pili – taisnības simbolu un latviešu būvmākslas pieminekli. Uzskatot, ka “tiesa ir kultūras iestādījums un kultūras pazīme”, Latvijas valsts tiesu vajadzībām uzbūvēja vienu no skaistākajām ēkām Rīgā – Tiesu pili. 1936.gada decembrī būvei svinīgi likts pamatakmens, un jau 1938.gada decembrī ēka iesvētīta un tajā darbu sāk Latvijas Senāts un citas tiesu iestādes.
20. februāris, 2019

Piektdien Augstākās tiesas gada atskaites plēnums

Piektdien, 22.februārī, Augstākās tiesas plēnums izvērtēs Augstākās tiesas darbu 2018.gadā. To analizēs struktūrvienību vadītāji – Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētājs Aigars Strupišs, Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs Pēteris Dzalbe, Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa, Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja Anita Zikmane un Administrācijas vadītāja Sandra Lapiņa. Ziņojumu par Disciplinārtiesas darbu sniegs tās priekšsēdētāja Ināra Garda.
15. februāris, 2019

Disciplinārtiesa atstāj negrozītu lēmumu par ierosinājumu atcelt tiesnesi no amata

Disciplinārtiesa 15.februārī atstāja negrozītu Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu ierosināt atcelt no amata Zemgales rajona tiesas tiesnesi Ivetu Silicku. Tiesneses un viņas pārstāvja sūdzības noraidītas. Disciplinārtiesas lēmums nav pārsūdzams un stājas spēkā tā paziņošanas brīdī. Pilns lēmums būs pieejams 8.martā un tiks publicēts arī Augstākās tiesas mājaslapā.
13. februāris, 2019

Ēnu dienā skolēni iepazīst Augstākās tiesas darba ikdienu un senatora darbu

13.februārī, Ēnu dienas ietvaros, Augstāko tiesu apmeklēja 17 skolēni no Cēsīm, Vecpiebalgas, Liepājas, Dagdas, Rēzeknes, Jelgavas, Ogres, Babītes, Valmieras, Daugmales un Rīgas, iepazīstot Augstākās tiesas darba ikdienu un tiesneša darbu.
11. februāris, 2019

Disciplinārtiesa noraida sūdzību par Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas negatīvo atzinumu

Disciplinārtiesa 8.februārī atstājusi negrozītu Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas lēmumu par pirmās instances tiesas tiesneses profesionālās darbības negatīvu novērtējumu. Tiesneses sūdzība noraidīta.
8. februāris, 2019

Augstākā tiesa pievienojas Eiropas Cilvēktiesību tiesas Augstāko nacionālo tiesu tīklam

Augstākā tiesa ir pievienojusies Eiropas Cilvēktiesību tiesas organizētajam Augstāko nacionālo tiesu tīklam. Kopā ar mums tīklā ir 73 tiesas no 36 valstīm.