Par notikumiem

Drukas versija
21. septembris, 2018

KRIMINĀLLIETU DEPARTAMENTA PRIEKŠSĒDĒTĀJS: FINANŠU NOZIEGUMU APKAROŠANAS PROBLĒMA IR PIRMSTIESAS PROCESA ILGUMS UN KVALITĀTE

Lai izprastu problēmas, jāanalizē tiesas spriedumu motīvi, – norāda Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs Pēteris Dzalbe par Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu un muitas policijas pārvaldes publiski paustajiem apgalvojumiem, ka tiesu spriedumi un sodu politika neveicina finanšu noziegumu un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanu.
21. septembris, 2018

APKOPOTA AUGSTĀKĀS TIESAS PRAKSE NODOKĻU TIESĪBU JAUTĀJUMOS

Latvijā visus nodokļus un nodevas vienojošais likums ir likums „Par nodokļiem un nodevām”. Tas nosaka nodokļu tiesību un to iekasēšanas pamatus un ir uzskatāms par “jumta” likumu visiem Latvijas nodokļiem. Ņemot vērā šā likuma sabiedrisko nozīmi, kā arī to, ka sakārtots un pārskatāms nodokļu regulējums ir arī neatņems elements komercdarbības vides uzlabošanai, Augstākā tiesa ir apkopojusi savu praksi likuma „Par nodokļiem un nodevām” piemērošanā.
18. septembris, 2018

PRIEKUĻOS GODINA SENATORU KĀRLI OZOLIŅU

Atsaucoties Augstākās tiesas aicinājumam pašvaldībās, kurās dzimuši Latvijas Senāta (1918–1940) senatori, godināt Latvijas tiesu sistēmas pamatlicējus, Priekuļu pašvaldība 14.septembrī savam novadniekam – Veselavā dzimušajam senatoram Kārlim Ozoliņam – veltītajos pasākumo aicināja piedalīties arī Augstākās tiesas priekšsēdētāju un tiesnešus.
17. septembris, 2018

ĶĪNAS DELEGĀCIJA VIESOJAS AUGSTĀKAJĀ TIESĀ

Pirmdien, 17. septembrī, Augstākajā tiesā viesojās delegācija no Ķīnas. Tās sastāvā bija gan tiesneši, gan tiesu darbinieki no Ķīnas apelācijas tiesas. Dalībnieki tikās ar Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāju Anitu Zikmani.
11. septembris, 2018

VISAS TIESAS SAŅEMS AUGSTĀKĀS TIESAS NOLĒMUMU KRĀJUMU

Pie lasītājiem šonedēļ nonāk Augstākās tiesas 2017.gada spriedumu un lēmumu krājums, kas tapis Augstākās tiesas un Tiesu namu aģentūras sadarbībā. Kā norāda Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs – Augstākās tiesas nolēmumi pēdējos gados nostiprina savu lomu tiesību avotu sistēmā. Tie ne tikai klasiskā izpratnē papildina pamatavotus, bet ir kļuvuši par būtisku tiesību sistēmas izpratnes instrumentu. Tas izskaidro arī augošo interesi par Augstākās tiesas nolēmumiem – gan kontekstā ar konkrētām izskatāmām lietām, gan arī analizējot nolēmumos izteiktās atziņas
11. septembris, 2018

APKOPOTA EIROPAS SAVIENĪBAS TIESAS JUDIKATŪRA MAKSĀTNESPĒJAS PROCEDŪRU PIEMĒROŠANĀ

Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa sagatavojusi Eiropas Savienības Tiesas judikatūras atziņu apkopojumu pārrobežu maksātnespējas tiesību jomā. Apkopojumā sniegts ieskats Eiropas Savienības Tiesas atziņās par nozīmīgākajiem Padomes 2000.gada 29.maija Regulas (EK) Nr.1346/2000 par maksātnespējas procedūrām jautājumiem: regulas darbības joma, tiesu jurisdikcija, piemērojamās tiesību normas, nolēmumu atzīšana, sekundārās maksātnespējas procedūras.
10. septembris, 2018

DISCIPLINĀRTIESU TURPMĀK VADĪS AUGSTĀKĀS TIESAS TIESNESE INĀRA GARDA

Pirmdien, 10.septembrī, Augstākās tiesas plēnumā par Disciplinārtiesas locekli ievēlēta Civillietu departamenta tiesnese Ināra Garda. Viņa apstiprināta arī par Disciplinārtiesas priekšsēdētāju.
10. septembris, 2018

PAR AUGSTĀKĀS TIESAS PLĒNUMA SEKRETĀRI IEVĒL TIESNESI MARIKU SENKĀNI

Par Augstākās tiesas plēnuma sekretāri pirmdien, 10.septembrī, Augstākās tiesas plēnums ievēlēja Civillietu departamenta tiesnesi Mariku Senkāni.
10. septembris, 2018

PAR CIVILLIETU DEPARTAMENTA PRIEKŠSĒDĒTĀJU UN TIESLIETU PADOMES LOCEKLI AUGSTĀKĀS TIESAS PLĒNUMS IEVĒL AIGARU STRUPIŠU

Pirmdien, 10.septembrī, Augstākās tiesas plēnumā par Civillietu departamenta priekšsēdētāju ievēlēts tiesnesis Aigars Strupišs. Saskaņā ar likumu „Par tiesu varu” Augstākās tiesas departamentu priekšsēdētājus tiesnešu kopsapulce ievēl uz pieciem gadiem
8. septembris, 2018

BIČKOVIČS: VARAS LĪDZSVARS UN PROFESIONĀLĀ NEATKARĪBA NAV TIESNEŠU SAVTĪGA INTERESE, BET TIESĪBU UZ TAISNĪGU TIESU GARANTS

Katrs tiesnesis tiesas zālē ir Latvijas tieslietu sistēmas seja tiem cilvēkiem, kas ir vērsušies tiesā un bieži vien tur nonākuši vienīgo reizi dzīvē, piektdien notikušajā Tiesnešu konferencē to atcerēties katru tiesnesi aicināja Augstākās tiesas un Tieslietu padomes priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs.