Par notikumiem

Drukas versija
15. novembris, 2019

Svinīgajā svētku pasākumā sveic valsts, tieslietu sistēmas un Augstākās tiesas apbalvojumu saņēmējus

15.novembrī svinīgajā pasākumā Augstākajā tiesā Civillietu departamenta senators Valerijs Maksimovs saņēma Tieslietu sistēmas III pakāpes Goda zīmi par priekšzīmīgu, godīgu un radošu darba pienākumu izpildi tieslietu jomā. Tieslietu sistēmas apbalvojuma mērķis ir izcelt īpašus sasniegumus un ieguldījumu Latvijas tieslietu sistēmas attīstībā un tiesiskuma stiprināšanā.
15. novembris, 2019

Izdevējs pazemina cenas Senāta nolēmumu krājumiem

Tiesu namu aģentūra pazeminājusi cenas agrāko gadu Augstākās tiesas nolēmumu krājumiem un vēl izdevīgāk tos pirkt piedāvā komplektā vairākus.
14. novembris, 2019

Jauno juristu universitātes dalībnieki iepazīst Augstāko tiesu

Latvijas Universitātes Jauno juristu universitātes dalībnieki zināšanas apgūst ne tikai teorētiski, bet arī praktiski – gan nodarbībās risinot kāzusus, gan dodoties ekskursijās un apmeklējot nozares praktiķus. Otrās nodarbības noslēgumā 9.novembrī skolēni apmeklēja Augstāko tiesu un Satversmes tiesu.
14. novembris, 2019

Tiesnešu palīgi gūst pieredzi Somijas Augstākajā tiesā

Projekta “Tiesnešu palīgu loma efektīvā Augstākās tiesas darba organizācijā” ietvaros no 11. līdz 13.novembrim pieredzes apmaiņas vizītē uz Somiju devās Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesneša palīgi Santa Ozola un Miķelis Zumbergs, kā arī Krimināllietu departamenta tiesneša palīdze Agnese Adgere un Civillietu departamenta zinātniski analītiskais padomnieks Reinis Odiņš.
8. novembris, 2019

Tiesnešu palīgi gūst pieredzi Norvēģijas Augstākajā tiesā

Projekta “Tiesnešu palīgu loma efektīvā Augstākās tiesas darba organizācijā” ietvaros pagājušajā nedēļā pieredzes apmaiņas vizītē uz Norvēģijas Augstāko tiesu devās Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesneša palīdzes Santa Ozola un Madara Šenbrūna un Civillietu departamenta tiesneša palīdze Elīna Purēna.
6. novembris, 2019

Senatore Aija Branta piedalās Eiropas Tiesnešu konsultatīvās padomes 20. gadadienas pasākumos Strasbūrā

6.-8. novembrī Strasbūrā notiek Eiropas Tiesnešu konsultatīvās padomes (CCJE) 20. plenārsēde un CCJE 20. gadskārtai veltīta svinīgā konference. Tajā piedalās Augstākās tiesas senatore Aija Branta, kas ir Latvijas pārstāve CCJE.
4. novembris, 2019

Augstākās tiesas un Tieslietu padomes priekšsēdētāja Ivara Bičkoviča runa Latvijas tiesnešu konferencē

Labdien, cienījamie kolēģi. Šodien esam pulcējušies mūsu ikgadējā tiesnešu konferencē. Konferences programma ir piepildīta ar daudziem tiesu sistēmas efektīvai funkcionēšanai būtiskiem jautājumiem. Tie skar gan mūsu darba saturisko pusi – spriedumu kvalitāti, tiesas procesa efektīvu vadību, gan tiesu sistēmas neatkarību un šīs neatkarības garantijas, piemēram, tiesneša konstitucionālajam statusam atbilstošu atalgojumu u.c.
4. novembris, 2019

Augstākajā tiesā viesojas un spriež tiesu Vidzemes Augstskolas studenti

2. novembrī Augstāko tiesu apmeklēja Vidzemes Augstskolas studiju programmu “Mediju un informācijas pratība” un “Stratēģiskā komunikācija un pārvaldība” studenti, kuri apgūst studiju kursu “Mediju un komunikāciju tiesības”. Augstākajā tiesā studentiem bija iespēja iejusties tiesnešu un lietas dalībnieku lomās, izspēlējot tiesu sēdes divās civillietās, kurās tiesai bija jāizvērtē, vai plašsaziņas līdzekļi ir rīkojušies tiesiski, publiskojot informāciju, kas pēc atbildētāju domām bija nozīmīga sabiedrībai, bet prasītāju ieskatā bija nepatiesa un aizskāra prasītāju godu un cieņu, kā arī juridisko personu reputāciju. 
31. oktobris, 2019

Augstāko tiesu apmeklē Eiropas tieslietu organizāciju augstas amatpersonas

Ceturtdien, 31. oktobrī, uz tikšanos Augstākajā tiesā ieradās Eiropas Padomes Komitejas Tiesu efektivitātei (CEPEJ) prezidents Ramins Gurbanovs (Ramin Gurbanov) un Eiropas tiesnešu konsultatīvās padomes (CCJE) sekretariāta vadītājs Artašs Melikjans (Artashes Melikyan). Eiropas tieslietu organizāciju amatpersonas tikās ar Augstākās tiesas un Tieslietu padomes priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču un senatori Aiju Brantu, kas ir Latvijas pārstāve abās Eiropas tieslietu organizācijās.
29. oktobris, 2019

Senatori apspriež kasācijas tiesvedības efektivitāti un Eiropas Cilvēktiesību tiesas aktualitātes

Pirmdien, 28.oktobrī, notika Augstākās tiesas konference „Tiesvedības efektivitāte: kasācijas tiesvedības ierosināšana vai atteikums”, kurā piedalījās visu trīs departamentu senatori un zinātniski analītiskie padomnieki.