• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Administratīvā procesa uzsākšana no jauna

25.05.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-257/2012 Lēmuma par izdienas pensijas piešķiršanu tiesiskā daba; Administratīvā procesa likuma 87.panta trešajā daļā noteiktā termiņa aprēķināšana

Lejupielādēt

10.02.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-24/2012 Administratīvā procesa uzsākšana no jauna un tās sekas

Lejupielādēt

05.11.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-304/2007 Administratīvā procesa uzsākšana no jauna

Lejupielādēt

14.03.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-84/2007 Regulējums par administratīvā procesa uzsākšanu no jauna uz iesnieguma pamata attiecināms uz gadījumiem, kad ar iestādes izdoto administratīvo aktu ir aktīvi ietekmētas tiesiskās attiecības, proti, mainīts personai jau piemītošo tiesību vai pienākumu apjoms; prasījuma par labvēlīgu administratīvo aktu izdošanu izskatīšana

Lejupielādēt