Par notikumiem

Drukas versija
30. oktobris, 2007

Piektdien Latvijas tiesneši sanāks ārkārtas konferencē

Piektdien, 2007. gada 2. novembrī plkst.10.00 viesnīcā “Reval Hotel Latvia” pulcēsies visi Latvijas Republikas tiesneši uz ārkārtas konferenci, kurā piedalīties solījis arī Valsts prezidents Valdis Zatlers. Konferences darba kārtību un rezolūcijas projektu izstrādāja visu līmeņu tiesu tiesnešu darba grupa Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta senatores Veronikas Krūmiņas vadībā.
29. oktobris, 2007

Augstāko administratīvo tiesu asociācija apmāca kopīgo datubāzu izmantošanā

Eiropas Savienības Augstāko administratīvo tiesu asociācijas dalībvalstis veido kopīgas elektroniskās datu bāzes Dec.Nat un JuriFast, tādēļ uz kopīgu semināru aicināja Augstāko tiesu dokumentu nodrošinājuma un analīzes departamentu darbiniekus. Seminārā Čehijā, Brno jaunu informāciju un pieredzi guva arī Latvijas Augstākās tiesas Dokumentu pārvaldības nodaļas vadītāja Vanda Zoldnere un Administratīvo lietu departamenta senatora palīdze Inga Bite Perceva.
25. oktobris, 2007

Senāts nepiekrīt Ministru prezidenta izteikumiem par trešo personu nepieaicināšanu vēlēšanu rezultātu apstrīdēšanas lietā

24.oktobra televīzijas raidījumā „Kas notiek Latvijā” Ministru prezidents Kalvītis izteicās, ka Augstākā tiesa tā sauktajā vēlēšanu lietā ir pieņēmusi trešajām personām nelabvēlīgus nolēmumus, neuzklausot trešās personas. No Ministru prezidenta teiktā bija noprotams, ka ar trešajām personām domāta Tautas partija un/vai biedrība „Sabiedrība par vārda brīvību”.
24. oktobris, 2007

Augstākās tiesas apmeklējums iekļauts Eiropas tiesnešu un prokuroru mācību projektā

Jau otrā Eiropas tiesnešu un prokuroru grupa mācību projekta ietvaros apmeklēja Augstāko tiesu. 24. oktobrī tiesneši no Spānijas, Austrijas, Itālijas, Polijas un prokurori no Beļģijas un Rumānijas tikās ar Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieku Gunāru Aigaru un izjautāja par Latvijas tiesu sistēmu un Augstākās tiesas vietu tajā.
16. oktobris, 2007

Intu Lauku apstiprina par tiesnesi Civillietu tiesu palātā

Augstākās tiesas Plēnums 16. oktobrī vienbalsīgi amatā apstiprināja jaunu Civillietu tiesu palātas tiesnesi. Intu Lauku par Augstākās tiesas tiesnesi Saeima iecēla 27. septembrī, un Plēnuma kompetencē bija jaunievēlēto tiesnesi apstiprināt konkrētā Augstākās tiesas struktūrvienībā. Inta Lauka par tiesnesi strādā kopš 1993. gada. Trīs gadus viņa pildījusi tiesneša pienākumus Aizkraukles rajona tiesā, bet kopš 1996. gada Zemgales apgabaltiesā. I. Laukai piešķirta otrā kvalifikācijas klase, kas liecina par tiesneša darba stāžu un pieredzi.
11. oktobris, 2007

Gruzijas žurnālisti un nevalstisko organizāciju pārstāvji apmeklē Augstāko tiesu

11. oktobrī Augstāko tiesu apmeklēja 20 cilvēku liela Gruzijas mediju un NVO delegācija. Sarunā ar Krimināllietu tiesu palātas priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču, Administratīvo lietu departamenta senatori Jautrīti Briedi, Komunikācijas nodaļas vadītāju Rasmu Zvejnieci un preses sekretāri Baibu Kataju viņi guva priekšstatu par tiesu sistēmu Latvijā, tiesnešu atlasi un karjeras iespējām, tiesnešu neietekmējamību, lietu sadali un Augstākās tiesas komunikāciju ar sabiedrību.
3. oktobris, 2007

Apgūst Eiropas Savienības dalībvalstu pieredzi strīdos par preču zīmēm

27. un 28. septembrī Spānijas pilsētā Alikantē notika 5. Eiropas preču zīmju un dizainparaugu strīdu izskatīšanā specializējušos tiesnešu simpozijs, kuru organizēja Eiropas Kopienas iekšējā tirgus harmonizācijas birojs. No Latvijas tajā piedalījās Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesnese Vanda Cīrule, Rīgas apgabaltiesas tiesnese Skaidrīte Buivide un Eiropas Kopienu tiesas tiesnesis Egils Levits.
28. septembris, 2007

Saeima par Augstākās tiesas tiesnesi apstiprina Intu Lauku

27. septembrī Saeima par Augstākās tiesas tiesnesi apstiprināja Intu Lauku, līdzšinējo Zemgales apgabaltiesas tiesnesi. Balsojums: 81 par, 0 pret, 0 atturas. Pozitīvu atsauksmi I. Laukas virzīšanai par Augstākās tiesas tiesnesi devusi Zemgales apgabaltiesas priekšsēdētāja I. Preisa un Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta senatore Rita Saulīte.
27. septembris, 2007

Četrpadsmit jaunuzņemti advokāti nodod zvērestu Augstākās tiesas priekšsēdētājam

27. septembrī četrpadsmit jaunuzņemti advokāti, nododot zvērestu Augstākās tiesas priekšsēdētājam Andrim Guļānam, zvērēja būt uzticīgi Latvijai, godprātīgi un pēc pārliecības pildīt valsts likumus, izturēties ar cieņu pret tiesām un valsts varu, savā advokāta darbā nerakstīt un nerunāt neko tādu, kas varētu kaitēt valstij, sabiedrībai, ģimenei un tikumībai, godīgi pildīt zvērināta advokāta pienākumus, sargāt savu pilnvardevēju vai to personu intereses, kuru lietas ved, apzinoties, ka par savu darbību jāatbild likuma priekšā.
26. septembris, 2007

Krimināllietu departamentā analizē pētījumu par nolēmumu juridisko kvalitāti

Augstākās tiesas Judikatūras nodaļa sadarbībā ar tieslietu speciālistiem veikusi pētījumu par tiesu nolēmumu struktūras elementu un to izstrādes metožu saistību ar nolēmumu juridisko kvalitāti. Pētījums veikts uz Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta pieņemto nolēmumu analīzes bāzes un domāts Krimināllietu departamentam. 25. septembrī departamenta senatori kopsēdē iepazinās un analizēja pētījuma atziņas.