Par notikumiem

Drukas versija
24. septembris, 2007

Augstākās tiesas pārstāvji Strasbūrā gūst ieskatu cilvēktiesību aizsardzībā

Pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT) tiesneses Inetas Ziemeles uzaicinājuma Senāta Krimināllietu departamenta senators Pēteris Dzalbe, Krimināllietu tiesu palātas tiesnesis Pēteris Opincāns, Administrācijas vadītāja Anita Kehre, Sūdzību izskatīšanas nodaļas konsultante Biruta Puķe un Senāta Administratīvo lietu departamenta senatores palīgs Gatis Bārdiņš Strasbūrā tikās gan ar ECT tiesnešiem un darbiniekiem, gan Eiropas Padomē strādājošiem Latvijas pārstāvjiem.
20. septembris, 2007

Darba grupu iespējamo tiesnešu ētikas pārkāpumu izvērtēšanai vadīs senators Namatēvs

Par vadītāju darba grupai, kas izvērtēs iespējamos tiesnešu darbības ētikas pārkāpumus, ievēlēts senators Roberts Guntis Namatēvs. Pirmajā darba grupas sēdē, kas notika šodien, vienojās arī par turpmāko rīcības plānu.
18. septembris, 2007

Plēnums izveido darba grupu iespējamo tiesnešu ētikas pārkāpumu izvērtēšanai

Pēc ģenerālprokurora Jāņa Maizīša informācijas noklausīšanās un plašām debatēm ar balsu vairākumu Augstākās tiesas plēnums izveidoja darba grupu, kas strādās paralēli ģenerālprokuratūrai un izvērtēs to Augstākās tiesas tiesnešu rīcības ētiku, kuri, iespējams, iesaistīti telefonsarunu noklausīšanās skandālā, kas norāda uz tiesnešu saistību ar zvērinātu advokātu Andri Grūtupu.
18. septembris, 2007

Par Civillietu departamenta priekšsēdētāju ievēl Valerijanu Jonikānu

Augstākās tiesas plēnumā 17. septembrī par Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētāju ievēlēja līdzšinējo Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāju Valerijanu Jonikānu. Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns, aicinot plēnumu balsot par V. Jonikānu, informēja, ka kandidatūra atbalstīta AT vadības sēdē un saņemts Civillietu departamenta senatoru atbalsts.
17. septembris, 2007

Pēc Augstākās tiesas plēnuma notiks preses konference

Šodien, 17. septembrī plkst. 15 uz sēdi sanāks Augstākās tiesas plēnums, kura darba kārtībā iekļauti divi jautājumi. Pirmkārt, plēnums lems par Senāta Civillietu departamenta senatora apstiprināšanu amatā un arī departamenta priekšsēdētāja ievēlēšanu. Vakance Senāta Civillietu departamentā izveidojusies pēc tā ilggadējā priekšsēdētāja Mārtiņa Dudeļa nāves 2007. gada 28. jūnijā.
13. septembris, 2007

Eiropas tiesneši un prokurori novērtē Latvijas tiesu sistēmas attīstības tempus

Tiesneši un prokurori no Spānijas, Vācijas un Somijas, kas 12. septembrī apmeklēja Augstāko tiesu, sarunā ar tiesas priekšsēdētāju Andri Guļānu un Administrācijas vadītāju Anitu Kehri atzina, ka ir patīkami pārsteigti, Latvijas apmeklējuma laikā pārliecinoties, cik būtiskas pārmaiņas notikušas Latvijas tiesu sistēmā īsā laikā pēc neatkarības atjaunošanas.
12. septembris, 2007

Var iepazīties ar publisko pārskatu par Augstākās tiesas darbu 2006. gadā

Augstākās tiesas mājas lapā sadaļā Publiskie pārskati pieejams „Publiskais pārskats par Latvijas Republikas Augstākās tiesas darbu 2006. gadā". Pārskats izdots arī drukātā formā un to šonedēļ saņēma turpat divsimt adresātu Latvijā un ārzemēs. Publiskais pārskats tulkots arī angļu valodā.
4. septembris, 2007

Iznācis Senāta Administratīvo lietu departamenta 2006. gada nolēmumu krājums

Šonedēļ iznācis jau trešais Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta nolēmumu apkopojums. Krājumā 12 nodaļās apkopoti 85 Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2006.gada nolēmumi, kas sniedz ieskatu par aizvadītā gada Senāta tiesu prakses tendencēm – jaunākajām atziņām un jau esošo atziņu attīstību.
31. augusts, 2007

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija dod pozitīvu atzinumu Intas Laukas virzīšanai AT tiesneša amatā

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija 31. augusta sēdē, izvērtējot iesniegtos materiālus un iztaujājot Zemgales apgabaltiesas tiesnesi Intu Lauku, deva pozitīvu atzinumu viņas apstiprināšanai Augstākās tiesas tiesneša amatā.
29. augusts, 2007

Augstākās tiesas plēnums vēlēs Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētāju un lems par darba grupas izveidošanu tiesnešu ētikas izvērtēšanai

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns saskaņā ar likuma Par tiesu varu 44. panta 2. daļu šodien izdevis rīkojumu, ar kuru noteikts, ka pirmdien, 17. septembrī plkst. 15 tiek sasaukts Augstākās tiesas plēnums. Darba kārtībā iekļauti divi jautājumi. Pirmkārt, plēnums lems par Senāta Civillietu departamenta senatora apstiprināšanu amatā un arī departamenta priekšsēdētāja ievēlēšanu. Apspriežamos dokumentus plēnuma sekretārei uzdots sagatavot līdz 10. septembrim.