Par notikumiem

Drukas versija
23. novembris, 2007

Par Krimināllietu palātas priekšsēdētāju atkārtoti ievēlē Bičkoviču

Augstākās tiesas plēnums 23. novembrī atkārtoti par Krimināllietu tiesu palātas priekšsēdētāju ievēlēja Ivaru Bičkoviču. Šis Bičkovičam būs jau trešais pilnvaru termiņš palātas priekšsēdētāja amatā, pirmoreiz viņš ievēlēts 1996. gadā, atkārtoti 2002. gadā.
22. novembris, 2007

Plēnumā vēlēs Krimināllietu tiesu palātas priekšsēdētāju

Rīt, 23. novembrī plkst. 9.00 Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns sasauc Augstākās tiesas plēnumu. Darba kārtībā Ivara Bičkoviča atskaite par paveikto Krimināllietu tiesu palātas priekšsēdētāja pilnvaru laikā un Krimināllietu tiesu palātas priekšsēdētāja vēlēšanas. Ivars Bičkovičs Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas priekšsēdētāja amatā ievēlēts 1996. gadā, atkārtoti 2002. gadā.
20. novembris, 2007

Senatore Jautrīte Briede saņem divas „Jurista Vārda” nominācijas

Jautrīti Briedi, Administratīvo lietu departamenta senatori, „Jurista Vārda” lasītāji nominējuši par vienu no trim populārākajiem žurnāla autoriem. Savukārt žurnāla zinātniskā padome divus senatores rakstus atzinusi par tādiem, kas ietekmējuši Latvijas tiesību sistēmu.
14. novembris, 2007

Senatoru Namatēvu apbalvo ar Tieslietu ministrijas „zelta” spalvu

Pirms Valsts proklamēšanas svētkiem Tieslietu ministrijas augstāko apbalvojumu – 1. pakāpes Atzinības rakstu un „zelta” spalvu – saņems Augstākās tiesas Civillietu departamenta senators Roberts Guntis Namatēvs. Apbalvojums piešķirts par ieguldījumu tiesiskās kārtības stiprināšanā un vienotas tiesu prakses veidošanā Latvijā. Roberts Guntis Namatēvs 42 mūža gadus veltījis tiesneša darbam.
13. novembris, 2007

Augstākajā tiesā analizēta tiesu prakse krimināllietās par seksuālo vardarbību

Augstākās tiesas Judikatūras nodaļa sadarbībā ar krimināltiesību ekspertiem sagatavojusi un Augstākās tiesas mājas lapā www.at.gov.lv publicējusi apkopojumu par tiesu praksi krimināllietās pēc Krimināllikuma 160. panta (vardarbīga dzimumtieksmes apmierināšana) un 162. panta (pavešana netiklībā).
2. novembris, 2007

Tiesnešu disciplinārkolēģijā ievēl Rēzeknes zemesgrāmatas priekšnieku Siliņu

Tiesnešu konference 2. novembrī papildināja Tiesnešu disciplinārkolēģijas sastāvu ar zemesgrāmatu tiesnešu pārstāvi. Balsojot par divām kandidatūrām, vairāk balsu bija par Rēzeknes zemesgrāmatu nodaļas priekšnieku Gunāru Siliņu, un viņš ievēlēts disciplinārkolēģijā Andra Ozola vietā. Ozols sasniedzis tiesneša amata maksimālo vecumu un vairs nestrādā.
2. novembris, 2007

Valsts prezidents aicina būt par tiesnešiem pašiem sev

Uz daudz paškritiskāku vērtējumu Latvijas tiesnešus konferencē 2. novembrī aicināja Valsts prezidents Valdis Zatlers, savā uzrunā paužot cerību, ka tiesneši būs gatavi kliedēt bažas, ka tiesa valstī tiek spriesta ārpus tiesas zāles.
2. novembris, 2007

Tiesnešu konferencē dažādi viedokļi par nepieciešamību veidot ētikas komisiju

Gan tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš, gan Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris, uzstājoties Tiesnešu ārkārtas konferencē 2. novembrī, uzsvēra nepieciešamību veidot Tiesnešu ētikas komisiju, negaidot jaunā Tiesu iekārtas likuma pieņemšanu.
2. novembris, 2007

Tiesnešu ārkārtas konference nosoda tiesnešu rīcību, kas rada neuzticību tiesu varai, taču rezolūcija ir mērenāka nekā bija domāts

2. novembrī Latvijas tiesnešu ārkārtas konferencē, kurā analizēja situāciju pēc publiskotajām telefonsarunām, kas norāda uz iespējamiem tiesnešu pieļautiem likumu un ētikas normu pārkāpumiem, pieņemtā rezolūcija nosoda tiesnešu rīcību, kas rada neuzticību tiesu varai, un aicina katru tiesnesi turēt godā ētiskās vērtības un ievērot tādu uzvedības kultūru, kas apstiprina tiesu varas godīgumu.
1. novembris, 2007

Austrijā gūst ierosmi diskusijai par cilvēktiesību ievērošanu tiesās

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta senatore Jautrīte Briede, atgriezusies no Tiesnešu mācību centru apmaiņas programmas Austrijā, iesaka arī Augstākajai tiesai rīkot konferenci par cilvēktiesību ievērošanu Latvijas tiesās, līdzīgu, kādā viņa piedalījās Austrijā. Austrijas Augstākās tiesas prezidentes rīkotajā konferencē piedalījās Universitātes profesori, Eiropas Cilvēktiesību tiesnese, visu tiesu atzaru pārstāvji, advokāti, prokurori un mediju pārstāvji.