Par notikumiem

Drukas versija
10. decembris, 2019

Nelikumīgi piedzīto uzturlīdzekļu atmaksa jāprasa nevis no Uzturlīdzekļu garantiju fonda, bet no personas, kura saņēmusi fonda līdzekļus

No Uzturlīdzekļu garantiju fonda tiek nodrošināti uzturlīdzekļi tam vecākam, kurš apgādā bērnu bez otra vecāka finansiāla atbalsta. Kā rīkoties, ja uzturlīdzekļu piedziņai zudis pamats, jo paternitāte atzīta par spēkā neesošu, un persona, no kuras uzturlīdzekļi piedzīti, vēlas atgūt šos līdzekļus tiesas ceļā? Senāta departamentu priekšsēdētāju sēde, izskatot jautājumu par lietas piekritību, lēma, ka personai ar pieteikumu jāvēršas vispārējās jurisdikscijas tiesā.
9. decembris, 2019

Augstākajā tiesā noskaidroti konstitucionālās tiesas procesa izspēles fināla uzvarētāji

Sestdien, 7.decembrī, Augstākajā tiesā  notika profesora Kārļa Dišlera konstitucionālās tiesas procesa izspēles fināls. Tajā piedalījās divas Latvijas Universitātes studentu komandas. Komandu sacensībā uzvaru guva Gabriela Šantare un Maira Pužule ar komandu “Ceturtā pakāpe”. Otro vietu ieguva Ņikita Kovaļovs, Arianda Jonāne un Agnese Pūga  ar komandu “Kapteinis Grants”.
6. decembris, 2019

Tiesu prakses apkopojums politiski represēto personu jautājumos

Augstākā tiesa apkopojusi Senāta nolēmumos paustās atziņas jautājumos par politiski represētās personas statusa noteikšanu personām, kuras cietušas komunistiskajā un nacistiskajā režīmā. Apkopojums sagatavots, jo lietas par politiski represētās personas statusa piešķiršanu joprojām tiek skatītas administratīvajās tiesās.
6. decembris, 2019

Senatori pārrunā aktuālos tiesu prakses jautājumus ar Administratīvās rajona tiesas tiesnešiem

6.decembrī Augstākajā tiesā viesojās Administratīvās rajona tiesas – Liepājas, Jelgavas, Rēzeknes un Rīgas tiesu namu – tiesneši, lai kopā ar Administratīvo lietu departamentu apspriestu aktuālos tiesību un tiesu prakses jautājumus. Tikšanās mērķis bija veicināt vienotu izpratni par tiesību normu piemērošanu un tiesību uz taisnīgu tiesu nodrošināšanas mehānismiem.
5. decembris, 2019

Augstākās tiesas priekšsēdētājs aicina jaunos advokātus būt juridiskās kultūras veidotājiem

Augstākās tiesas priekšsēdētājs 5.decembrī pieņēma trīspadsmit Latvijas Zvērinātu advokātu padomē uzņemto advokātu zvērestu. Zvērinātu advokātu rindas papildina zvērinātu advokātu palīgi un advokātu biroju juristi Marija Berdova, Kristīne Čichuta, Anete Dimitrovska, Inese Greķe, Svetlana Iskrova, Līva Kalniņa, Marina Neronova, Henrijs Niedra, Jānis Pušpurs, Māris Simulis, Agita Sprūde un juristi Aigars Gozītis un Ivars Pommers.
3. decembris, 2019

Biļetena jaunajā numurā – Tiesnešu konferences materiāli, Disciplinārtiesas atziņu apkopojums un daudz tiesībdomu

“Augstākās Tiesas Biļetena” 19.numurs ir biezāks kā jebkad – 168 lappušu biezajā žurnālā publicēta plaša informācija par Augstākās tiesas un Tieslietu padomes darbu. Biļetens vēl drukātā veidā top tipogrāfijā, bet elektroniski tas jau pieejams Augstākās tiesas mājaslapā. Šī Biļetena īpašā vērtība ir Disciplinārtiesas atziņu apkopojums. Disciplinārtiesa Augstākajā tiesā izveidota 2010.gadā un izskatījusi jau 20 lietas. Lai apkopotu Disciplinārtiesas paustās atziņas un sistematizētu pieņemtos lēmumus, izveidots Disciplinārtiesas lēmumu klasifikators, kurā lēmumi sistematizēti pēc dažādiem informācijas aspektiem. Biļetenā publicētas Disciplinārtiesas lēmumu tēzes jeb atziņas, kā arī atslēgvārdu saraksts.
29. novembris, 2019

Senāta Civillietu departaments informē par kasācijas sūdzību sagatavošanas labo praksi civillietās

Augstākās tiesas (Senāta) Civillietu departamenta zinātniski analītiskais padomnieks tiesību zinātņu doktors Rihards Gulbis 27.novembrī Latvijas Tiesnešu mācību centra organizētā starpdisciplinārā seminārā informēja zvērinātus advokātus un citu juridisko profesiju pārstāvjus par departamentā saņemto kasācijas sūdzību galvenajiem trūkumiem un sniedza ieteikumus šo procesuālo dokumentu veiksmīgai sagatavošanai.
25. novembris, 2019

Krimināllietās biežākais kasācijas iemesls – sodu nepareiza piemērošana

Šā gada pirmajos desmit mēnešos Augstākās tiesas (Senāta) Krimināllietu departaments vairāk nekā pusē izskatīto lietu atcēla vai grozīja pirmās un apelācijas instances tiesas nolēmumus, turklāt divos no pieciem atceltajiem vai grozītajiem nolēmumiem (38%) ir konstatētas soda piemērošanas kļūdas, liecina Augstākās tiesas apkopotā statistika.
22. novembris, 2019

Dalās pieredzē par Latvijas tiesu starptautisko sadarbību krimināltiesiskajā jomā

Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta senatori Anita Poļakova un Aivars Uminskis piedalījās Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas un Uzbekistānas Republikas Augstākās tiesas rīkotajā starptautiskajā konferencē “Tiesu loma cilvēku tirdzniecības apkarošanā”, kas norisinājās 13. un 14.novembrī Taškentā.
15. novembris, 2019

Svinīgajā svētku pasākumā sveic valsts, tieslietu sistēmas un Augstākās tiesas apbalvojumu saņēmējus

15.novembrī svinīgajā pasākumā Augstākajā tiesā Civillietu departamenta senators Valerijs Maksimovs saņēma Tieslietu sistēmas III pakāpes Goda zīmi par priekšzīmīgu, godīgu un radošu darba pienākumu izpildi tieslietu jomā. Tieslietu sistēmas apbalvojuma mērķis ir izcelt īpašus sasniegumus un ieguldījumu Latvijas tieslietu sistēmas attīstībā un tiesiskuma stiprināšanā.