Drukas versija

Tiesvedība

Aprīlis 2021
Tiesas sēžu kalendārs
PR OT TR CE PK SE SV
 
1 2 3 4
 
5 6 7 8 9 10 11
 
12 13 14 15 16 17 18
 
19 20 21 22 23 24 25
 
26 27 28 29 30
 
Iepriekšejā instance Tiesas sēdes datums no līdz
Lietas Nr.

SKC - Civillietu departaments
SKK - Krimināllietu departaments
SKA - Administratīvo lietu departaments


Apsūdzētais (Dalībnieki)
atlasīt vai Noņemt Filtru

Civillietu departaments

Kancelejas tālrunis 67020364
Lietas Nr.. Tiesas sēde Zāle Instance Būtība Rezultāts
SKC-1/2021 22.04.2021 Rakstveida process Latgales apgabaltiesa Prasītājs: Arveds Pēteris Ķuze, Sandra Maija Ķuze, Ruta Fogele, Dace Anna Ķuze, Pēteris Valdis Kusmanis, Rasma Kusmane Atbildētājs: Rīgas namu pārvaldnieks, SIA Būtība: paz zemes nomas līguma noslēgšanu Aglonas iela 31 Kasācijas lieta
SKC-96/2021 22.04.2021 Rakstveida process Vidzemes apgabaltiesa Prasītājs: Sergejs Sivko Atbildētājs: RAUNAS NOVADA DOME Būtība: Prasības pieteikums par uzteikuma atzīšanu par spēkā neesošu un darba algas piedziņu Kasācijas lieta
SKC-5/2021 22.04.2021 Rakstveida process Zemgales apgabaltiesa Prasītājs: JŪRMALAS ŪDENS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Atbildētājs: Biedrība Brīvības 104 Būtība: par pienākuma uzlikšanu noslēgt sabiedrisko pakalpojumu puegādes līgumu, zaudējuma piedziņa Kasācijas lieta
SKC-173/2021 22.04.2021 Rakstveida process Rīgas apgabaltiesa Prasītājs: InterRisk Vienna Insurance GroupAAS, BTA Baltic Insurance Company, AAS Atbildētājs: Vladislavs Rakovskis, Jeļizaveta Maksimova, Tatjana Rakovska Būtība: parāda piedziņa Kasācijas lieta
SKC-587/2021 22.04.2021 Rakstveida process Rīgas apgabaltiesa Atbildētājs: Bella Bika Būtība: par nekustamā īpašuma izsoles akta apstiprināšanu - Kr.Barona iela 3-1, Rīga Blakus sūdzības/protesta lieta

Krimināllietu departaments

Kancelejas tālrunis 67020361
Lietas Nr.. Tiesas sēde Zāle Instance Apsūdzētais Panti Rezultāts
SKK-65/2021 22.04.2021 Rakstveida process Kurzemes apgabaltiesa
SKK-68/2021 22.04.2021 Rakstveida process Rīgas apgabaltiesa
Edgars Kadiķis KL 117.p.2.pkt., KL 117.p.9.pkt.
SKK-J-322/2021 22.04.2021 Rakstveida process Zemgales rajona tiesa
Dmitrijs Kanajevs KL 180.p.1.d.