The print version

Proceedings

April 2018
Hearings calendar
PR OT TR CE PK SE SV
 
1
 
2 3 4 5 6 7 8
 
9 10 11 12 13 14 15
 
16 17 18 19 20 21 22
 
23 24 25 26 27 28 29
 
30
 
Judicial body Hearing date from to
Case No.

SKC - Civil department
SKK - The criminal department
SKA - The department of administrative cases


The accused (Participants)
select or Remove filter

The department of administrative cases

Office phone 67020339
Case No.. Hearing Room Instance The essence of Result
SKA-187/2018 24.04.2018 Written procedure Administratīvā apgabaltiesa calendar.events__fields_issuer: Kuldīgas tehniskais sporta klubs The defendant: Lauku atbalsta dienests The essence of: Sūdzība par Lauku atbalsta dienesta direktores 2014.gada 12.decembra lēmumu Nr.10.9.3-15/14/1126-K/1268
Kasācijas kārtībā
SKA-215/2018 24.04.2018 Written procedure Administratīvā apgabaltiesa calendar.events__fields_issuer: Vladislavs Svinarevs The defendant: Valsts ieņēmumu dienests The essence of: Sūdzība par VID 8.08.2011.lēmumu Nr.22.4.7/53984 Kasācijas kārtībā

Civil department

Office phone 67020364
Case No.. Hearing Room Instance The essence of Result
SKC-934/2018 24.04.2018 Written procedure Rīgas apgabaltiesa The plaintiff: Vadims Rezankovs The defendant: Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Preiļu nams 2" The essence of: rēķinu daļēju atzīšanu par spēkā neesošiem,
morālā kaitējuma piedziņa Blakus sūdzības/protesta lieta
SKC-102/2018 24.04.2018 Written procedure Augstākās tiesas Tiesu palāta The plaintiff: LR IeM PILSONĪBAS UN MIGRĀCIJAS LIETU PĀRVALDE The defendant: Nikolajs Rozenbergs The essence of: pilsonības atņemšana Kasācijas lieta

The criminal department

Office phone 67020361
Case No.. Hearing Room Instance The accused Articles Result
SKK-98/2018 24.04.2018 Written procedure Vidzemes apgabaltiesa
Mārtiņš Feters-Fekters KL 179.p.3.d.
SKK-J-288/2018 24.04.2018 Written procedure Vidzemes rajona tiesa
Aigars Kaktiņš KL 285.p.3.d.
Gatis Pamils-Pamiljāns KL 285.p.3.d.
SKK-69/2018 24.04.2018 Written procedure Rīgas apgabaltiesa
Romāns Kazarcevs KL 253-1.p.1.d.