The print version

Proceedings

September 2019
Hearings calendar
PR OT TR CE PK SE SV
 
1
 
2 3 4 5 6 7 8
 
9 10 11 12 13 14 15
 
16 17 18 19 20 21 22
 
23 24 25 26 27 28 29
 
30
 
Judicial body Hearing date from to
Case No.

SKC - Civil department
SKK - The criminal department
SKA - The department of administrative cases


The accused (Participants)
select or Remove filter

The department of administrative cases

Office phone 67020339
Case No.. Hearing Room Instance The essence of Result
SKA-1563/2019 20.09.2019 Written procedure Administratīvā apgabaltiesa calendar.events__fields_issuer: Gints Neiburgs The defendant: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Kultūras ministrija The essence of: Blakus sūdzība par Administratīvās rajona tiesas 02.07.2019.lēmumu Blakus sūdzības kārtībā
SKA-965/2019 20.09.2019 Written procedure Administratīvā apgabaltiesa calendar.events__fields_issuer: Ilze Gredzena The defendant: Rīgas dome The essence of: Sūdzība par Rīgas domes priekšsēdētāja 14.06.2017.lēmumu Nr.2-30/RD-17-222-ap Kasācijas kārtībā
SKA-504/2019 20.09.2019 Written procedure Administratīvā apgabaltiesa calendar.events__fields_issuer: Antoņina Drocika The defendant: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde The essence of: Sūdzība par pienākuma uzlikšanu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei izdot pieteicējai labvēlīgu administratīvo aktu
Kasācijas kārtībā
SKA-11/2019 20.09.2019 507 Administratīvā apgabaltiesa calendar.events__fields_issuer: ROJA F.C.T., SIA The defendant: Valsts ieņēmumu dienests The essence of: Sūdzība par Valsts ieņēmumu dienesta 2013.gada 24.septembra Lēmuma Nr.22.9/L-23431 atcelšanu
(Reģ. Nr.2211) Kasācijas kārtībā