The print version

Proceedings

July 2018
Hearings calendar
PR OT TR CE PK SE SV
 
1
 
2 3 4 5 6 7 8
 
9 10 11 12 13 14 15
 
16 17 18 19 20 21 22
 
23 24 25 26 27 28 29
 
30 31
 
Judicial body Hearing date from to
Case No.

SKC - Civil department
SKK - The criminal department
SKA - The department of administrative cases


The accused (Participants)
select or Remove filter

The department of administrative cases

Office phone 67020339
Case No.. Hearing Room Instance The essence of Result
SKA-1004/2018 23.07.2018 Written procedure Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams calendar.events__fields_issuer: Ēriks Cērpe The defendant: Ogres novada pašvaldība The essence of: atlīdzināt personisko kaitējumu
atlīdzināt morālo kaitējumu
administratīvā akta izdošana Blakus sūdzības kārtībā