Par tiesu lietām

Drukas versija
21. augusts, 2015

Par rīcības sēdes lēmumiem no 20.jūlija līdz 21.augustam

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 16 lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. Četras lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.
21. augusts, 2015

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 24. līdz 28.augustam

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 11 apelācijas sūdzības, vienu pieteikumu par sprieduma izpildes atlikšanu, vienu pieteikumu par procesuālo tiesību pārņemšanu un vienu pieteikumu par sprieduma izskaidrošanu. Vienā lietā būs lēmuma pasludināšana. Rakstveida procesā tiesa izskatīs 19 blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.
21. augusts, 2015

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 24. līdz 28.augustam

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs astoņas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem.
24. jūlijs, 2015

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 27. līdz 31.jūlijam

AT Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs četras lietas. Divās lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības, vienā lietā saņemtas gan kasācijas sūdzības, gan prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas spriedumu. Viena lieta ienākusi ar pieteikumu par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu.
20. jūlijs, 2015

Par rīcības sēdes lēmumiem no 6. līdz 17.jūlijam

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 25 lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. Desmit lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.
10. jūlijs, 2015

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 13. līdz 17.jūlijam

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs trīs apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem, vienu pieteikumu par apelācijas sūdzības atsaukšanu, vienu pieteikumu par prasības nodrošinājuma atcelšanu un vienu pieteikumu par prasītāja aizstāšanu. Vienā lietā būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā tiesa izskatīs vienu blakus sūdzību par pirmās instances tiesas lēmumu un vienu pieteikumu par pārrakstīšanās kļūdas labošanu.
10. jūlijs, 2015

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 13. līdz 17.jūlijam

AT Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs piecas lietas. Divās lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības, vienā lietā saņemta sūdzība par zemākas instances tiesas lēmumu atteikties pieņemt kasācijas sūdzību un divas lietas ienākušas ar protestiem par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu.
6. jūlijs, 2015

Par rīcības sēdes lēmumiem no 29.jūnija līdz 3.jūlijam

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 54 lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. 13 lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.
3. jūlijs, 2015

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 6. līdz 10.jūlijam

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs vienu pieteikumu par prasības nodrošinājuma atcelšanu. Rakstveida procesā tiesa izskatīs astoņas blakus sūdzības par pirmās instances tiesas lēmumiem un vienu pieteikumu par pārrakstīšanās kļūdas labošanu.
3. jūlijs, 2015

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 6. līdz 10.jūlijam

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs sešas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un astoņas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Veselības ministrija, Latvijas Zvērinātu notāru padome un Bauskas novada dome.