Par tiesu lietām

Drukas versija
19. novembris, 2015

AKKA/LAA un Latvijas Televīzijas strīdā tiesa spriedumu pasludinās decembra sākumā

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta 19.novembrī tiesas sēdē atkārtoti apelācijas kārtībā vērtēja atlīdzības apmēru biedrības „Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība” (AKKA/LAA) un SIA „Latvijas Televīzija” (Latvijas Televīzija) strīdā. Tiesa spriedumu pasludinās 3.decembrī plkst.9.55.
17. novembris, 2015

Rūpnīcas „Biolars” prasībā pret zinātniekiem par patenta atzīšanu par spēkā neesošu spriedumu pasludinās novembra beigās

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta 16.novembrī apelācijas kārtībā vērtēja SIA Olaines ķīmiskā rūpnīca „Biolars” prasības lietu pret zinātniekiem par patenta atzīšanu par spēkā neesošu. Tiesa spriedumu lietā pasludinās 24.novembrī plkst.10.00.
13. novembris, 2015

Par rīcības sēdes lēmumiem no 9. līdz 13.novembrim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 18 lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. Sešas lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.
13. novembris, 2015

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 16. līdz 20.novembrim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 19 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem, vienu pieteikumu par prasības nodrošinājuma atcelšanu un vienā lietā iesniegumu par ķīlas tiesību atzīmes noņemšanu. Sešās lietās būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā tiesa izskatīs vienu blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu.
13. novembris, 2015

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 16. līdz 20.novembrim

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs vienu kasācijas sūdzību par apelācijas instances tiesas spriedumu un deviņas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzība iesniegta lietā, kurā atbildētāja ir Ekonomikas ministrija.
11. novembris, 2015

Augstākā tiesa uzdod no jauna vērtēt bioloģiskās lauksaimniecības atbalsta maksājumu noteikumus

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 10.novembrī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru atcelts Lauku atbalsta dienesta lēmums par pienākumu atmaksāt iepriekš saņemtos Lauku atbalsta dienesta atbalsta maksājumus bioloģiskajai lauksaimniecībai. AT spriedumā norādījusi, ka tiesai, izskatot lietu no jauna, jāvērtē jautājums par to, kāda nozīme lietā ir normām, kas nosaka piecu gadu apsaimniekošanas pienākumu. Lieta nodota jaunai izskatīšanai Administratīvajā apgabaltiesā.
9. novembris, 2015

Stājies spēkā spriedums, noraidot prasību par goda un cieņas aizskārumu

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments 6.novembrī rīcības sēdē atteicies ierosināt kasācijas tiesvedību par Rīgas apgabaltiesas 2014.gada 20.jūnija spriedumu, ar kuru noraidīta prasība pret AS „Cits Medijs” un Aivaru Ozoliņu par godu un cieņu aizskarošu ziņu atsaukšanu, atvainošanos un mantiskās kompensācijas piedziņu par nodarīto morālo kaitējumu. Tiesnešu kolēģija šādu lēmumu pieņēmusi, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par pārsūdzētā tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar departamenta rīcības sēdes lēmumu stājas spēkā Rīgas apgabaltiesas spriedums. Rīcības sēdes lēmums nav pārsūdzams.
6. novembris, 2015

Par rīcības sēdes lēmumiem no 2. līdz 6.novembrim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 16 lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. Trīs lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.
6. novembris, 2015

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 9. līdz 13.novembrim

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments mutvārdu procesā kopsēdē izskatīs vienu kasācijas sūdzību, rakstveida procesā – sešas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un piecas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Lauku atbalsta dienests un Rīgas dome.
6. novembris, 2015

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 9. līdz 13.novembrim

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 15 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem un vienu pieteikumu par tiesvedības atjaunošanu. Piecās lietās būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā tiesa izskatīs septiņas blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumiem.