Par notikumiem

Drukas versija
5. oktobris, 2020

Disciplinārtiesa atstāj spēkā Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas negatīvo atzinumu tiesneša atkārtotā novērtēšanā

Disciplinārtiesa atstājusi negrozītu Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas lēmumu par pirmās instances tiesas tiesneses profesionālās darbības atkārtotu negatīvu novērtējumu. Tiesneses sūdzība noraidīta.
5. oktobris, 2020

Senāts 25 gados saglabājis un attīstījis kasācijas instances pamatos liktās vērtības

Kopš Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas tiesu sistēmai, arī Senātam, izaicinājumu nav trūcis, bet tā bijusi laba iespēja uzturēt Senātu veselīgā tonusā – atjaunotā Senāta 25 gadu svinīgajā pasākumā 2.oktobrī sacīja Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs.
5. oktobris, 2020

Atklāta bijušo Augstākās tiesas priekšsēdētāju portretu galerija

Atjaunotā Senāta 25.gadadienā Augstākajā tiesā atklāta bijušo tiesas priekšsēdētāju portretu galerija. Atklāšanā piedalījās visi trīs kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas Augstākās tiesas bijušie priekšsēdētāji – Gvido Zemrībo, Andris Guļāns un Ivars Bičkovičs.
1. oktobris, 2020

Atjaunotajam Augstākās tiesas Senātam – 25

Pirms 25 gadiem – 1995.gada 3.oktobrī – Latvijas tiesu sistēmā tika atjaunota kasācijas instance – Augstākās tiesas Senāts. Tas bija nozīmīgs notikums gan tiesību laukā, jo izveidoja trīspakāpju tiesu sistēmu, gan valsts vēsturē, jo atjaunoja tiesu sistēmu, kāda Latvijā bija pirms okupācijas 1940.gadā. Ar svētku pasākumiem Augstākā tiesa piektdien, 2.oktobrī, atzīmē šo notikumu.
30. septembris, 2020

Konstitucionālo orgānu vadītāji apspriež attālinātā darba režīmu un Satversmes simtgadi

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs 30.septembrī piedalījās Valsts prezidenta Egila Levita sasauktajā otrajā konstitucionālo orgānu – Valsts prezidenta, Saeimas, Ministru prezidenta, Satversmes tiesas, Augstākās tiesas – vadības sēdē.
28. septembris, 2020

Augstākās tiesas un Satversmes tiesas dialogs stiprina tiesu varu Latvijā

Tiesu atziņu izpratnē un tiesību tālākattīstībā nozīmīgs ir Satversmes tiesas un Augstākās tiesas dialogs ne vien caur spriedumiem, bet arī klātienes diskusijā – apliecinājums tam ir abu valsts augstāko tiesu tiesnešu tikšanās 25.septembrī. Šāda informācijas un viedokļu apmaiņa ar plašu tiesnešu pārstāvniecību notika pirmo reizi.
23. septembris, 2020

Augstākās tiesas organizētā vebināra otrajā dienā piedalās 150 Ukrainas tiesu darbinieki

Otrdien, 22. septembrī, Augstākā tiesa rīkoja vebināru par tiesas darba organizēšanu pandēmijas laikā. Vebinārā piedalījās vairāk nekā 150 tiesu darbinieki no visu līmeņu Ukrainas tiesām. Pasākums tika rīkots projekta “E-risinājumu pielietošana tiesas darba un procesu pārvaldē Ukrainā COVID-19 krīzes laikā” ietvaros sadarbībā ar Tiesu administrāciju, Ukrainas Augstāko tiesu un Ukrainas Valsts tiesu administrāciju.
22. septembris, 2020

Augstākās tiesas priekšsēdētājs un Senāta departamentu priekšsēdētāji tiekas ar pirmās instances tiesu priekšsēdētājiem

Turpinot informācijas un viedokļu apmaiņu ar tiesu priekšsēdētājiem, Augstākās tiesas un Tieslietu padomes priekšsēdētājs Aigars Strupišs 21.septembrī uz tikšanos aicināja rajona (pilsētu) tiesu priekšsēdētājus. Tāpat kā tiekoties ar apgabaltiesu priekšsēdētājiem, tika atzīts par lietderīgu šādu dialogu veidot pastāvīgi.
22. septembris, 2020

Augstākā tiesa dalās pieredzē ar Ukrainas tiesnešiem par tiesas darbu pandēmijas laikā

Pirmdien, 21. septembrī, Augstākā tiesa rīkoja vebināru par tiesas darba organizēšanu pandēmijas laikā. Vebinārā piedalījās vairāk nekā 90 tiesneši no visu līmeņu Ukrainas tiesām. Pasākums tika rīkots projekta “E-risinājumu pielietošana tiesas darba un procesu pārvaldē Ukrainā COVID-19 krīzes laikā” ietvaros sadarbībā ar Tiesu administrāciju, Ukrainas Augstāko tiesu un Ukrainas Valsts tiesu administrāciju.
18. septembris, 2020

Darba grupa pabeidz darbu pie ziņojuma Tieslietu padomei par tiesvedību ilgumu ietekmējošiem faktoriem

17.septembrī Augstākajā tiesā tikās darba grupas locekļi, lai vienotos par ziņojumiem Tieslietu padomei, izpildot tās 2020.gada 10.februāra lēmumu, ar kuru tā aicinājusi Augstāko tiesu izveidot darba grupu, kura analizētu ilgo tiesvedību cēloņus civillietās, krimināllietās un administratīvajās lietās, izstrādātu atbilstošus priekšlikumus ilgo tiesvedības cēloņu novēršanai, kā arī izpētītu Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumos izteiktās atziņas tiesvedības ilguma jautājumos.