Par notikumiem

Drukas versija
3. maijs, 2006

Augstākās tiesas priekšsēdētājs pieņem advokātu un notāra zvērestus

Trešdien, 3.maijā Augstākās tiesas priekšsēdētājam Andrim Guļānam zvērestus nodeva 13 advokāti un 1 notārs. Advokāti zvērēja būt uzticīgi Latvijai, godprātīgi un pēc pārliecības pildīt valsts likumus, izturēties ar cieņu pret tiesām un valsts varu, savā advokāta darbā nerakstīt un nerunāt neko tādu, kas varētu kaitēt valstij, sabiedrībai, ģimenei un tikumībai, godīgi pildīt zvērināta advokāta pienākumus, sargāt savu pilnvardevēju vai to personu intereses, kuru lietas vada, apzinoties, ka par savu darbību jāatbild likuma priekšā.
31. marts, 2006

Senatore Jautrīte Briede iegūst doktora grādu

Piektdien, 31.martā Augstākās tiesas vadība, klātesot Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekļiem, svinīgi sveica Administratīvo lietu departamenta senatori Jautrīti Briedi, kura tikko ieguvusi juridisko zinātņu doktora grādu.
24. marts, 2006

Tiesu prakses apkopojumā pēta sodu politiku krimināllietās par laupīšanu

Pētījumā analizēta piecu Latvijas lielāko rajona tiesu īstenotā sodu politika, notiesājot personas pēc Krimināllikuma 176. panta par laupīšanu. Tiesu prakses apkopojuma autori ir Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departaments un Judikatūras nodaļa, kuri izpētījuši krimināllietu materiālus, kuras izskatītas Rīgas pilsētas Centra rajona, Valmieras rajona, Jelgavas, Liepājas un Daugavpils tiesās 2004. un 2005. gadā.
17. marts, 2006

Augstākā tiesa īsteno tiesnešu un darbinieku tālākizglītības plāna izpildi

Kopš šī gada janvāra tiesneši un darbinieki ir piedalījušies vairākos mācību projektos.
6. marts, 2006

Augstākā tiesa plēnumā atzinīgi vērtē pērn padarīto

Piektdien, 3. martā Augstākā tiesa gada pārskata plēnumā izvērtējā pērn padarīto un atzina, ka noticis daudz pozitīvu pārmaiņu, kas sekmējis tiesas darbu.
2. marts, 2006

Augstākās tiesas priekšsēdētājs preses konferencē vērtē tiesas darbu

Ceturtdien, 2. martā Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns rīkoja preses konferenci, kurā dienu pirms Augstākās tiesas gada pārskata plēnuma izvērtēja tiesas darbu un dalījās pārdomās par nākotnes iecerēm. 2005. gadā Augstākās tiesas darbība tika vērsta trijos virzienos: tiesas lietu izskatīšana, tiesu prakses analīzes pilnveidošana, administratīvās kapacitātes stiprināšana.
17. februāris, 2006

Senāta kanceleja iekārtojas jaunās telpās

Augstākās tiesas Senāta kanceleja un Senāta Civillietu departamenta senatoru palīgi ir tikuši pie jauniem kabinetiem.
16. februāris, 2006

Zvērestus nodod četras notāres

Svinīgā pasākumā 16. februārī Augstākās tiesas priekšsēdētājam Andrim Guļānam zvērestus nodeva četras notāres – Eva Igaune, Zane Ernštreite, Vineta Novicka un Kristīne Višinska.
15. februāris, 2006

Sveic Civillietu tiesas palātas tiesnesi Aivu Zariņu jubilejā

Trešdien, 15. februārī kolēģu un draugu lokā nozīmīgu jubileju atzīmēja Civillietu tiesu palātas tiesnese Aiva Zariņa. Ar jubilāres 70 dzīves gadiem klātesošos iepazīstināja Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājs Gunārs Aigars, bet atzinību par godprātīgu darbu un nozīmīgu ieguldījumu tiesiskuma stiprināšanā pauda Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns. Pateicību par tiesneša darbam veltītajiem 40 gadiem izteica arī tieslietu ministre Solvita Āboltiņa un pasniedza Tieslietu ministrijas I pakāpes Atzinības rakstu un „Zelta” spalvu.
10. februāris, 2006

Augstākajai tiesai jauna senatore un plēnuma reglaments

Augstākās tiesas plēnums piektdien, 2006. gada 10. februārī apstiprināja Daci Mitu par Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta senatori, kā arī pieņēma jaunu Augstākās tiesas plēnuma reglamentu.