Par notikumiem

Drukas versija
8. augusts, 2006

Sveic Senāta Krimināllietu departamenta senatori Valdu Eilandi jubilejā

Otrdien, 8.augustā kolēģu un draugu vidū nozīmīgu jubileju atzīmēja Senāta Krimināllietu departamenta senatore Valda Eilande. Senatori viņas 65 gadu jubilejā sveica un atzinīgus vārdus teica Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs Pāvels Gruziņš, priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs Gunārs Aigars, kā arī citi kolēģi. Senatori sveikt bija ieradušies arī viņas bijušie kolēģi no prokuratūras.
4. jūlijs, 2006

Augstākās tiesas darbiniekiem augstskolas izlaidums

Piektdien, 30. jūnijā Latvijas Universitātes Lielajā aulā tika dalīti diplomi Juridiskās fakultātes beidzējiem, kuru vidū bija deviņi Augstākās tiesas darbinieki – seši bakalauri un trīs maģistri.
28. jūnijs, 2006

Prezentē jauno judikatūras datubāzi

Trešdien, 28. jūnijā Augstākajā tiesā, piedaloties tiesas priekšsēdētājam Andrim Guļānam, Tieslietu ministram Guntaram Grīnvaldam, kā arī datu bāzes veidotājiiem – Judikatūras nodaļas vadītājai Zigrīdai Mita un Latvijas Universitātes juridiskās fakultātes doktorantam Mārim Vainovskim, svinīgi tika prezentēta jaunā Tiesu informatīvās sistēmas Judikatūras datubāze.
13. jūnijs, 2006

Tiesām adekvāti jāmotivē pieteikuma nepieņemšana vai tiesvedības izbeigšana administratīvajā lietā

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments un tiesas Judikatūras nodaļa sagatavojusi tiesu prakses apkopojumu Pieteikuma nepieņemšana vai tiesvedības izbeigšana lietā sakarā ar to, ka pieteikumu iesniegusi persona, kurai nav šādu tiesību.
8. jūnijs, 2006

Nebijis tiesas process Augstākajā tiesā

Rīt, 9. jūnijā Augstākās tiesas Senāta sēžu zālē būs iespēja vērot līdz šim nebijušu tiesas procesu, kuru vadīs Losandželosas Augstākās tiesas tiesnesis Vendels Mortimers un Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājs Gunārs Aigars.
7. jūnijs, 2006

Latvijas un Amerikas tiesneši un advokāti sāk diskusiju

Rīt Rīgā, Kongresu namā sāksies Augstākās tiesas un Amerikas Tiesu advokātu padomes kopīgi rīkotais divu dienu pasākums Tiesneši un advokāti profesiju saskarsmē: kopīgais un atšķirīgais Latvijas un Amerikas tiesību sistēmā.
25. maijs, 2006

Tiesnešu disciplinārkolēģija pirmajā sēdē ierosina atbrīvot no amata tiesnesi Holcmani un izbeidz Mašinas lietu

Ceturtdien, 2006. gada 25. maijā tiesnešu disciplinārkolēģijas jaunais sastāvs sanāca uz pirmo sēdi, lai spriestu par šīs pašpārvaldes institūcijas turpmāko darba organizāciju, ievēlētu priekšsēdētāja vietnieku, kā arī skatītu divas jau agrāk ierosinātās disciplinārlietaslietas.
12. maijs, 2006

Tiek ievēlēti jauni kvalifikācijas kolēģijas un disciplinārkolēģijas sastāvi

Piektdien, 2006. gada 12. maijā Latvijas tiesneši gadskārtējā konferencē lēma par pašpārvaldes institūciju – disciplinārkolēģijas un kvalifikācijas kolēģijas - personālsastāvu un pilnvaru termiņu. Aizklāti balsojot, par Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas priekšsēdētāju atkārtoti ievēlēts Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājs Gunārs Aigars.
12. maijs, 2006

Tiesnešu konferencē ievēlē jaunus kvalifikācijas kolēģijas un disciplinārkolēģijas sastāvus

Šodien viesnīcas „Reval Hotel Latvija" jaunajā zālē „Omega 1” pulcējas visi Latvijas tiesneši uz gadskārtējo konferenci. Tās pirmajā daļā pamatziņojumu sniedza Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns, kurš runāja gan par svarīgāko, kas tiesu sistēmā noticis laikposmā starp divām konferencēm, gan par konceptuālām problēmām, kas saistītas ar jaunā tiesu iekārtas likumprojekta izstrādāšanu un tālākvirzību.
3. maijs, 2006

Augstākās tiesas priekšsēdētājs pieņem advokātu un notāra zvērestus

Trešdien, 3.maijā Augstākās tiesas priekšsēdētājam Andrim Guļānam zvērestus nodeva 13 advokāti un 1 notārs. Advokāti zvērēja būt uzticīgi Latvijai, godprātīgi un pēc pārliecības pildīt valsts likumus, izturēties ar cieņu pret tiesām un valsts varu, savā advokāta darbā nerakstīt un nerunāt neko tādu, kas varētu kaitēt valstij, sabiedrībai, ģimenei un tikumībai, godīgi pildīt zvērināta advokāta pienākumus, sargāt savu pilnvardevēju vai to personu intereses, kuru lietas vada, apzinoties, ka par savu darbību jāatbild likuma priekšā.