Par notikumiem

Drukas versija
3. marts, 2008

Torgāns strādās Senāta Civillietu departamentā, Vīduša – Administratīvo lietu departamentā

Augstākās tiesas plēnums 3. martā apstiprināja Kalvi Torgānu par Senāta Civillietu departamenta senatoru, bet Rudīti Vīdušu par Senāta Administratīvo lietu departamenta senatori. Par Augstākās tiesas tiesnešiem bez pilnvaru termiņa ierobežojuma Saeima K. Torgānu un R. Vīdušu apstiprināja 14. februārī.
28. februāris, 2008

Akadēmiķis Torgāns dod tiesneša zvērestu

Valsts prezidents Valdis Zatlers 28. februārī pieņēma Saeimas apstiprinātā Augstākās tiesas tiesneša Kalvja Torgāna zvērestu. K. Torgāns dzimis 1939.gadā, ir juridisko zinātņu doktors, Latvijas Universitātes Civiltiesisko zinātņu katedras profesors, Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis. K. Torgāns ir 178 zinātnisku publikāciju un grāmatu autors, Civillikuma un Civilprocesa likuma komentāru līdzautors un zinātniskais redaktors.
21. februāris, 2008

Augstākā tiesa aktualizē nepieciešamību veidot vienotu sodu politiku

Lai analizētu sodu piemērošanas praksi, Augstākā tiesa sadarbībā ar krimināltiesību zinātniekiem veikusi plašu pētījumu par sodu piemērošanu narkotiku lietās un dzimumnoziegumu lietās. 25. aprīlī Augstākā tiesa organizē konferenci, kurā prezentēs šo pētījumu, diskutēs par sodu piemērošanas problēmām, vienotas tiesu prakses veidošanu un sodu atbilstību to mērķiem.
15. februāris, 2008

ASV vēstnieks Larsons ierodas iepazīšanās vizītē Augstākajā tiesā

15. februārī Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns tikās ar jauno Amerikas Savienoto Valstu ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijā Čārlzu V. Larsonu (Charles W. Larson), kurš ieradās iepazīšanās vizītē. Abas amatpersonas atzīmēja ASV vēstniecības un Augstākās tiesas veiksmīgo un auglīgo līdzšinējo sadarbību un pārrunāja turpmākās sadarbības iespējas.
14. februāris, 2008

Saeima Torgānu un Vīdušu apstiprina par Augstākās tiesas tiesnešiem

Saeima 14. februārī apstiprināja Kalvi Torgānu un Rudīti Vīdušu par Augstākās tiesas tiesnešiem bez pilnvaru termiņa ierobežojumiem. Par Torgāna apstiprināšanu nobalsoja 75 Saeimas deputāti, pret – 0, atturējās – 0. Par Vīdušu 72, pret – 1, atturējās – 1.
8. februāris, 2008

Civillietu tiesu palātā ievieš elektronisko lietu aprites sistēmu

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātā sākusi darboties elektroniskā lietu aprites sistēma (ELAS), kas ļauj katrai lietai, kas ienākusi Civillietu palātā, izsekot jebkurā tās aprites brīdī, līdz lieta pēc izskatīšanas nodota kancelejā. Ja jaunā sistēma izrādīsies efektīva un ērta, iespējams, Civillietu tiesu palātas pieredzi varētu pārņemt arī citas tiesas struktūrvienības.
7. februāris, 2008

Juridiskā komisija akceptē Torgāna un Vīdušas virzīšanu par Augstākās tiesas tiesnešiem

Saeimas Juridiskā komisija 7. februārī akceptēja divu kandidātu – Kalvja Torgāna un Rudītes Vīdušas – virzīšanu par Augstākās tiesas tiesnešiem. Latvijas Universitātes Civiltiesisko zinātņu katedras profesors, habilitētais tiesību doktors Kalvis Torgāns ir viens no ievērojamākajiem Latvijas tiesību zinātniekiem civiltiesību un civilprocesa nozarē.
7. februāris, 2008

Augstākās tiesas priekšsēdētājs pieņem septiņu advokātu zvērestu

Septiņi jaunuzņemtie advokāti 7. februārī nodeva zvērestu Augstākās tiesas priekšsēdētājam Andrim Guļānam. Augstākās tiesas priekšsēdētājs jaunos advokātus aicināja atcerēties un ievērot zvērestā solīto savā turpmākajā profesionālajā dzīvē, jo zvērestā ir svarīgi vārdi strādāt ar cieņu pret valsti, sabiedrību, tiesu sistēmu un saviem klientiem.
1. februāris, 2008

Senators Zigmants Gencs prasa izsniegt slēgtā plēnuma protokola kopiju

Augstākās tiesas plēnums 1. februārī izskatīja senatora Zigmanta Genca iesniegumu izsniegt viņam apliecinātas 2007. gada 17. septembra plēnuma un 19. decembra plēnuma protokolu un lēmumu kopijas. Iesniegumā norādīts, ka tās viņš izmantos iesniegšanai Eiropas Cilvēktiesību tiesā. Plēnumā, runājot par savu iesniegumu, Z. Gencs izteica varbūtību, ka viņš tās varētu izmantot arī citiem mērķiem, piemēram, kādreiz rakstīt memuārus.
1. februāris, 2008

Darbu Senātā beidz vecākais senators Roberts Guntis Namatēvs

1. februāra Augstākās tiesas plēnums bija zināmā mērā simbolisks, jo tas bija pirmais gados jaunākajam Latvijas senatoram Jānim Neimanim, bet pēdējais gados vecākajam senatoram Robertam Guntim Namatēvam. Saeima atbalstījusi Augstākās tiesas senatora Roberta Gunta Namatēva atbrīvošanu no amata, jo likumā „Par tiesu varu” ir noteikts tiesnešu vecuma cenzs – 70 gadi, ar iespēju pagarināt līdz 75 gadiem.