Par notikumiem

Drukas versija
1. aprīlis, 2008

No darba Augstākajā tiesā aiziet senators Druks – Jaunzemis

Kopš 31. marta darbu Augstākajā tiesā pārtraucis Senāta Civillietu departamenta senators Ojārs Druks-Jaunzemis. No darba senators aizgājis pēc paša vēlēšanās. Saeima lēmumu par Ojāra Druka-Jaunzemja atbrīvošanu no Augstākās tiesas tiesneša amata pieņēma šī gada 13. martā.
20. marts, 2008

Izveido darba grupu Augstākās tiesas priekšsēdētāja kandidatūras izvirzīšanas procesa vadīšanai

Uz pirmo sēdi 20. martā sanāca Augstākās tiesas darba grupa, kuras uzdevums būs izstrādāt procedūru, kādā tiks izvirzīti Augstākās tiesas priekšsēdētaja amata kandidāti, un vadīt šo procesu līdz plēnumam, kurā Augstākās tiesas tiesneši izvirzīs Augstākās tiesas priekšsēdētāja amata kandidātu apstiprināšanai Saeimā. Par darba grupas priekšsēdētāju ievēlēja Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieku, Civillietu tiesu palātas priekšsēdētāju Gunāru Aigaru.
17. marts, 2008

Augstākā tiesa atvadās no senatora Ilgara Zigfrīda Šeptera

Pēc smagas slimības Pūpolsvētdienas naktī dzīves gaitas beigušās Augstākās tiesas Civillietu departamenta senatoram Ilgaram Zigfrīdam Šepterim. Augstākās tiesas kolektīvs atvadās no profesionāla, erudīta kolēģa.
14. marts, 2008

Augstākās tiesas priekšsēdētājs izvērtē pilnvaru laika sasniegumus un sarūgtinājumus

Savā ziņojumā gada atskaites plēnumā, kas notika 14. martā, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns analizēja ne tikai aizvadīto 2007. gadu, bet arī Augstākās tiesas sasniegumus un sarūgtinājumus viņa otrā pilnvaru termiņa laikā, kas beidzas šī gada jūnijā. A. Guļāns teica kolēģiem paldies par sadarbību un atzina, ka bijis lepns un priecīgs par iespēju šajā amatā strādāt kopā ar viņiem.
14. marts, 2008

Augstākās tiesas tiesneši strādā uz spēku izsīkuma robežas

Augstākajā tiesā 2007. gadā izskatītas 3962 lietas. Kaut arī tas ir par 349 lietām mazāk nekā iepriekšējā gadā, Augstākās tiesas gada atskaites plēnums, kas notika 14. martā, to atzina par labu rādītāju. Satraucoši, ka pieaudzis neizskatīto lietu atlikums. 2007. gada beigās tās bija 1604 lietas – par 258 vairāk nekā 2006. gadā.
13. marts, 2008

Augstākās tiesas plēnumā vērtēs pērn padarīto

14. martā notiks Augstākās tiesas gada pārskata plēnums, kurā tiesneši izvērtēs 2007. gada darba rezultātus un noteiks turpmākos rīcības virzienus. Ziņojumus par Senāta departamentu darbības rezultātiem sniegs departamentu vadītāji Valerijans Jonikāns, Pāvels Gruziņš un Veronika Krūmiņa un Tiesu palātu priekšsēdētāji Gunārs Aigars un Ivars Bičkovičs.
13. marts, 2008

Guļāns paziņo, ka nekandidēs Augstākās tiesas priekšsēdētāja amatam

13. martā, sākot tradicionālo gada pārskata konferenci Augstākajā tiesā, žurnālistiem tika paziņots, ka Andris Guļāns Augstākās tiesas priekšsēdētāja statusā šādu konferenci vada pēdējo reizi. Guļāns nolēmis jūnijā, kad beidzas viņa pilnvaru termiņš, vairs nekandidēt uz Augstākās tiesas priekšsēdētāja amatu. A. Guļāns uzskata, ka demokrātiskā valstī ir jāveido demokrātiskas tradīcijas.
12. marts, 2008

Preses konferencē analizēs Augstākās tiesas 2007. gada darba rezultātus

Ceturtdien, 13. martā plkst. 12.00 Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns aicina uz sarunu žurnālistus, lai dienu pirms Augstākās tiesas gada pārskata plēnuma dalītos pārdomās par tiesas darba vērtējumu gan aizvadītajā gadā, gan savā pilnvaru termiņa septiņgadē kopumā.
7. marts, 2008

Dod pozitīvu atzinumu Laviņa apstiprināšanai par Augstākās tiesas tiesnesi

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija 7. martā deva pozitīvu atzinumu Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētāja Alda Laviņa apstiprināšanai Augstākās tiesas tiesneša amatā. Aldis Laviņš dzimis 1973. gadā. 1996. gadā beidzis Latvijas Policijas akadēmiju, saņemot jurista diplomu, pēc tam ieguvis maģistra grādu tiesību zinātnēs.
7. marts, 2008

Augstākā tiesa pilnveido sabiedrības informēšanu un iekšējo saziņu

11. martā plkst. 16.00 Senāta 146. zālē notiks Augstākās tiesas mājas lapas jaunās versijas, jaunizveidotās iekšlapas un brošūras par Augstāko tiesu atvēršana. Mājas lapas jaunā versija publiski ir pieejama jau kopš šodienas, tā nomainījusi 2003. gadā veidoto. Saglabāta visa iepriekšējā informācija, taču jaunajai versijai ir modernāks dizains, plašākas informācijas izmantošanas un līdzdarbošanās iespējas.