• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

LIKUMS „PAR ATJAUNOTĀ LATVIJAS REPUBLIKAS 1937. GADA CIVILLIKUMA SAISTĪBU TIESĪBU DAĻAS SPĒKĀ STĀŠANĀS LAIKU UN PIEMĒROŠANAS KĀRTĪBU”

16.09.2016. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-193/2016 Zemes piespiedu nomas priekšmeta noteikšana

Lejupielādēt

25.02.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-71/2009 Par piespiedu zemes nomas līguma noslēgšanu

Lejupielādēt

28.01.2009. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-18/2009 Par sekām, ja zemesgrāmatā neierakstīts nomas līguma priekšmets tiek atsavināts

Lejupielādēt

30.06.1999. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-385/1999 Saistību tiesiskās attiecības, kas uz likuma vai darījuma pamata, vai no neatļautas darbības radušās pirms 1993.gada 1.marta apspriežamas pēc tiem likumiem, kas bija spēkā līdz 1993.gada 28.februārim

Lejupielādēt

03.09.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-311/1997 Tiesa pēc savas iniciatīvas nevar grozīt prasības pamatu. Saistību tiesiskās attiecības, kas uz darījumu pamata radušās pirms 1993. gada 1. marta, apspriežamas pēc tiem likumiem, kuri bija spēkā līdz 1993. gada 28. februārim.

Lejupielādēt

07.08.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-90/1996 Par Civillikuma saistību tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību

Lejupielādēt