Augstākās tiesas Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs deviņas lietas. Sešās lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Vienu lietu izskatīs sakarā ar protestu par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu. Vienā lietā saņemts prokurora kasācijas protests par pirmās instances tiesā apstiprinātu vienošanos par vainas atzīšanu un sodu. Vienā lietā izskatīs apsūdzētā sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu atteikties pieņemt kasācijas sūdzību par ablācijas instances tiesas spriedumu.

 Informācija pa atsevišķām lietām:

1)      Krimināllietu departaments 20.martā rakstveida procesā izskatīs krimināllietu sakarā ar apsūdzētā kasācijas  sūdzību par Zemgales apgabaltiesas spriedumu.

Ar pirmās instances tiesas spriedumu apsūdzētais atzīts par vainīgu un sodīts pēc Krimināllikuma 260.panta otrās daļas par to, ka viņš, vadot transportlīdzekli, pārkāpa Ceļu satiksmes noteikumus, kā rezultātā iestājās cilvēka nāve. Ceļu satiksmes negadījums notiks 2014.gada augustā Dobelē. Par minēto noziedzīgo nodarījumu apsūdzētais sakaņā ar Krimināllikuma 55.pantu notiesāts nosacīti ar pārbaudes laiku  uz 3 gadiem.

Apelācijas instances tiesa, iztiesājot krimināllietu apelācijas kārtībā saistībā ar apsūdzētā, viņa aizstāvja, cietušo pārstāvja apelācijas sūdzībām un prokurora apelācijas protestu, pirmās instances tiesas spriedumu atcēla daļā par apsūdzētajam noteikto sodu. Apelācijas instances tiesa apsūdzētajam pēc Krimināllikuma 260.panta otrās daļas noteica sodu brīvības atņemšanu uz 2 gadiem un saskaņā ar Krimināllikuma 44.panta trešo daļu piemēroja apsūdzētajam papildsodu – transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atņemšanu uz 4 gadiem.

Lietā aktualizēts jautājums par apsūdzētajam noteikto sodu. (SKK-29/2017).

 

2)      Krimināllietu departaments 21.martā rakstveida procesā izskatīs krimināllietu sakarā ar Narkotiku nelikumīgas aprites noziegumu izmeklēšanas prokuratūras prokurora kasācijas protestu par Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas spriedumu.

Ar pirmās instances tiesas spriedumu apstiprināta vienošanās starp prokuroru un apsūdzēto par vainu un sodu, apsūdzētais atzīts par vainīgu un sodīts pēc Krimināllikuma 253.2panta pirmās daļas par to, ka viņš neatļauti lietoja narkotiskās un psihotropās vielas, būdams brīdināts par kriminālatbildību par narkotisko un psihotropo vielu neatļautu lietošanu. Par minēto noziedzīgo nodarījumu apsūdzētajam galīgais sods pēc spriedumu kopības noteikts brīvības atņemšana uz 1 gadu 8 mēnešiem un policijas kontrole uz 1 gadu.

Par pirmās instances tiesas spriedumu kasācijas protestu iesniedzis Narkotiku nelikumīgas aprites noziegumu izmeklēšanas prokuratūras prokurors. 

Lietā aktualizēts jautājums par apsūdzētajam noteikto galīgo sodu pēc spriedumu kopības. (SKK-196/2017).

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv