• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Administratīvo lietu departamentā

Administratīvo lietu departamentā 11. februāris, 2021.
Lai atbildētu uz Senāta uzdotiem jautājumiem, Eiropas Savienības Tiesa uzklausa ģenerāladvokāta secinājumus
Administratīvo lietu departamentā 8. februāris, 2021.
Tiesai no jauna jāvērtē pieteicēju tiesības uz atlīdzinājumu saistībā ar Valsts policijas rīcību administratīvā pārkāpuma procesā
Administratīvo lietu departamentā 5. februāris, 2021.
Senāts aptur tiesvedību lietā par durvju izgatavošanas plātnēm un līstēm piemērojamo muitas nodokli un vēršas Eiropas Savienības Tiesā
Administratīvo lietu departamentā 5. februāris, 2021.
Par izskatāmām lietām no 8. līdz 12.februārim
Administratīvo lietu departamentā 3. februāris, 2021.
Atstāj spēkā Finanšu un kapitāla tirgus komisijas lēmumu par bankai uzliktu soda naudu
Administratīvo lietu departamentā 1. februāris, 2021.
Administratīvo lietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: janvārī klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Administratīvo lietu departamentā 28. janvāris, 2021.
Atzīst par pamatotu Rīgas domei uzlikto pienākumu piešķirt pieteicējam pašvaldības dzīvokli bez atlīdzības
Administratīvo lietu departamentā 22. janvāris, 2021.
Par izskatāmām lietām no 25. līdz 29.janvārim
Administratīvo lietu departamentā 15. janvāris, 2021.
Senāts: administratīvajā līgumā līgumsodu var paredzēt tikai tad, ja šāda iespēja pieļauta attiecīgā līguma slēgšanu regulējošās tiesību normās
Administratīvo lietu departamentā 4. janvāris, 2021.
Administratīvo lietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: decembrī klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Administratīvo lietu departamentā 29. decembris, 2020.
Senāts atzīst par pamatotiem PTAC uzliktos sodus par kreditēšanas noteikumu pārkāpumiem
Administratīvo lietu departamentā 23. decembris, 2020.
Senāts atzīst no starptautiska līguma izrietošas ASV pilsoņa tiesības prasīt Latvijas valsts vecuma pensijas piešķiršanu par Latvijā uzkrāto apdrošināšanas stāžu, pat ja šī persona nedzīvo Latvijas teritorijā