Ņemot vērā plašo jautājumu loku, kas risināms Tieslietu padomei, tā vienojās par prioritārajiem virzieniem, kas būs padomes turpmākajā darba kārtībā.

Tie būs jautājumi par tiesnešu imunitātes atcelšanu administratīvo pārkāpumu lietās, ar to saistītie grozījumi likumā “Par tiesu varu” un Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā, par Zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu integrāciju ŗajona (pilsētas) tiesās, par grozījumiem Tiesnešu specializācijas pamatprincipu un slodzes rādītāju noteikšanas kārtībā, kā arī par Civilprocesa likuma 32.1 panta regulējumu par lietu pārsūtīšanu starp tiesām, kas saistīts ar tiesnešu slodžu izlīdzināšanu.

Jautājumu Tieslietu padome skatīja 2019.gada 29.aprīļa sēdē. Informāciju par visiem sēdē apspriestajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem skatiet šeit