Tieslietu padome noteica tiesnesim Viktoram Makucevičam pildīt tiesneša amata pienākumus Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesā.

Ar Saeimas 2018.gada 25.oktobra lēmumu Vikors Makucevičs iecelts rajona (pilsētas) tiesas tiesneša amatā.

Lēmumu Tieslietu padome pieņēma 2018.gada 12.novembra sēdē. Informāciju par visiem sēdē apspriestajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211