Kopš 4.februāra uz laiku līdz 26.augustam Civillietu departamenta senators Normunds Salenieks senatora pienākumus pilda Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā.

Civillietu departamentā uz laiku būs 16 tiesneši, Administratīvo lietu departamentā – 11, Krimināllietu departamentā 8 tiesneši.

Tiesnešu skaitu Augstākās tiesas departamentos Tieslietu padome izmainīja, lai efektivizētu Augstākās tiesas darbu, izmantojot iekšējos resursus. Augstākajā tiesā saņemto un izskatīto lietu skaits, kā arī tiesnešu slodžu analīze liecina, ka pēdējo divu gadu laikā būtiski palielinājies neizskatīto lietu atlikums Administratīvo lietu departamentā, savukārt Civillietu departamentā ievērojami samazinājies gan neizskatīto lietu atlikums, gan vidējais lietas izskatīšanai nepieciešamo dienu skaits.

Normunds Salenieks ir Augstākās tiesas tiesnesis kopš 2005.gada. Sākumā bija senators Administratīvo lietu departamentā, 2010.gadā pārcelts uz Civillietu departamentu.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211