Ikgadējās Baltijas valstu Augstāko tiesu tikšanās šīgada aktualitāte – tiesu sistēmu reforma, tiesu darba organizācija un administrēšana. Par to trīs valstu Augstāko tiesu pārstāvji dalīsies pieredzē 15. un 16.jūnijā, tiekoties Pērnavā, Igaunijā.

Igaunijā pēdējos gados aktuāli ir tādi jautājumi kā tiesas pakalpojumu centralizācija, tiesu teritoriālā reforma, kā arī tiesas procesu administrēšana, konkretizējot nosacījumus par pieteikumu iesniegšanu lietas izskatīšanai apelācijas un kasācijas kārtībā. “Ir ļoti svarīgi iepazīties ar Baltijas valstu pieredzi un nākotnes tendencēm šajās jomās”, norāda Igaunijas Augstākās tiesas priekšsēdētājs Priit Pikamäe.

No Latvijas sarunās piedalās Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs un visu departamentu vadītāji Edīte Vernuša, Pēteris Dzalbe un Veronika Krūmiņa.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211