Augstākās tiesas realizētā projekta “Augstākās tiesas kā tiesību sistēmu efektivitātes garants Eiropas Savienībā” ietvaros no 18. līdz 20. janvārim Administrācijas vadītāja Sandra Lapiņa, Dokumentu pārvaldības nodaļas vadītājs Jānis Supe, Komunikācijas nodaļas preses sekretāre Baiba Kataja, Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas zinātniski analītiskais padomnieks Aleksandrs Potaičuks un padomniece ES tiesību jautājumos Solvita Harbaceviča piedalās pieredzes apmaiņas vizītē Eiropas Savienības Tiesā Luksemburgā.

Trīs dienu garumā Augstākās tiesas delegācijai kopā ar kolēģiem no Lietuvas, Ungārijas un Spānijas Augstākajām tiesām paredzēta plaša izglītojoša programma. Vizītes mērķis ir iepazīties ar Eiropas Savienības Tiesas darba organizāciju, lai gūtu pieredzi, kā tiesas darba organizācija un vadība var palīdzēt tiesnešiem lietas izskatīt kvalitatīvāk un ātrāk, kā arī saprast, kādu labo Eiropas Savienības Tiesas praksi varētu pārņemt nacionālās Augstākās tiesas.

Vizītes laikā tiesu pārstāvji klātienē vēros tiesas sēdi, piedalīsies vairākās apaļā galda diskusijās, kā arī tiksies ar Eiropas Savienības Tiesas darbiniekiem. Paredzētas atsevišķas tikšanās ar darbiniekiem no tiesas zinātniski analītiskās nodaļas, kancelejas, komunikāciju daļas, bibliotēkas, kā arī tiesnešu palīgiem.

Galvenais pasākums būs apaļā galda diskusija par projektā pētāmajiem jautājumiem, kurā piedalīsies Eiropas Savienības Tiesas prezidents Koens Lenaerts. Paredzētas arī atsevišķas tikšanās ar tiesnešiem Eiropa Savienības Tiesā no Latvijas – Egilu Levitu, Ingrīdu Labucku un Ingu Reini.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211