Arhīvs

Drukas versija
30. aprīlis, 2013

Senāts: atteikums reģistrēt komunisma atbalsta kustību ir samērīgs

30.aprīlī Senāta Administratīvo lietu departaments kopsēdē rakstveida procesā izskatīja pieteicēju Ineses Bīnemanes un Andreja Dovguško kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteikums par labvēlīga administratīvā akta izdošanu, proti, ierakstīt biedrību un nodibinājumu reģistrā biedrību „Komunisma atbalsta kustība Latvijā”.
29. aprīlis, 2013

Nolēmumu par kompensācijas apmēru Raimonda Bula prasības lietā tiesa pasludinās 13.maijā

29.aprīlī Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta atkārtoti vērtēja kompensācijas apmēru Raimonda Bula prasības lietā pret SIA „Lattelecom”, Lato Lapsu, Kristīni Jančevsku un SIA „Baltic Screen” par godu un cieņu aizskarošu ziņu publicēšanu. Apelācijas instances tiesa nolēmumu pasludinās 13.maijā plkst. 9.50.
26. aprīlis, 2013

Par Senātā izskatāmām lietām no 29.aprīļa līdz 3.maijam

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs piecas kasācijas sūdzības un sešas blakus sūdzības.
25. aprīlis, 2013

Senāts negroza spriedumu, ar kuru VSAA uzlikts par pienākumu veikt bezdarbnieka pabalsta pārrēķinu

24.aprīlī Senāta Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīja Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.
19. aprīlis, 2013

Par Senātā izskatāmām lietām no 22. līdz 26.aprīlim

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs piecas kasācijas sūdzības un deviņas blakus sūdzības. Kasācijas sūdzības izskatīs lietās, kurās atbildētājs ir Valsts ieņēmumu dienests, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Rīgas dome un Aglonas novada dome.
19. aprīlis, 2013

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 22. līdz 26.aprīlim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palātas sarakstos 36 lietas. Tiesas sēdē izskatīs 22 apelācijas sūdzības, divus pieteikumus par sprieduma izskaidrošanu, vienu pieteikumu par prasības nodrošinājuma līdzekļa maiņu, vienu pieteikumu par prasības nodrošinājuma atcelšanu un vienu pieteikumu par pušu aizstāšanu. Deviņās lietās būs sprieduma pasludināšana.
17. aprīlis, 2013

Senāts pieņem biedrības „Latvija par latu” pieteikumu un aptur tiesvedību lietā

16.aprīlī Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments pieņēma biedrības „Latvija par latu” pieteikumu par Centrālās vēlēšanu komisijas 2013.gada 18.marta lēmuma atcelšanu, ar kuru atteikta likumprojekta „Grozījumi likumā „Par Latvijas Banku”” reģistrācija.
17. aprīlis, 2013

Stājies spēkā spriedums IZM amatpersonu lietā

16.aprīlī stājies spēkā spriedums bijušo Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) amatpersonu krimināllietā. Kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas 2012.gada 3.decembra spriedumu bija iesniedzis apsūdzētā V.Egles aizstāvis, bet Senāta Krimināllietu departaments, pamatojoties uz Kriminālprocesa likuma 573.pantu, nolēma atteikties pārbaudīt nolēmuma tiesiskumu, jo, atbilstoši minētajā pantā noteiktajam, nolēmuma tiesiskumu kasācijas kārtībā pārbauda tikai tādā gadījumā, ja kasācijas sūdzībā izteiktā prasība pamatota ar Krimināllikuma pārkāpumu vai šā likuma būtisku pārkāpumu.
12. aprīlis, 2013

Par Senātā izskatāmām lietām no 15. līdz 19.aprīlim

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs divas kasācijas sūdzības un četras blakus sūdzības. Kasācijas sūdzības izskatīs lietās, kurās atbildētājs ir LR Iekšlietu ministrija un Valsts ieņēmumu dienests.