Administratīvo lietu departamentā

Drukas versija
23. novembris, 2018

Par izskatāmām lietām no 26. līdz 30.novembrim

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs sešas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un piecas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Ieslodzījuma vietu pārvalde, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra un Viesītes novada pašvaldība.
16. novembris, 2018

Apgabaltiesai no jauna jāvērtē Valsts ieņēmumu dienesta lēmums par personas iekļaušanu riska personu sarakstā

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 16.novembrī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru apmierināts pieteikums un atcelts Valsts ieņēmumu dienesta lēmums par pieteicējas iekļaušanu riska personu sarakstā.
16. novembris, 2018

Par izskatāmām lietām no 20. līdz 23.novembrim

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs septiņas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un piecas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Jūrmalas pilsētas dome, Uzņēmumu reģistrs un Ogres novada dome.
12. novembris, 2018

Administratīvo lietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: oktobrī klasifikatoros pievienoti nolēmumi

Augstākās tiesas mājaslapas Judikatūras sadaļā nolēmumu arhīva klasifikatoros oktobrī pievienoti divpadsmit Administratīvo lietu departamenta nolēmumi (iekavās aiz virsraksta norādīta nolēmuma klasifikācija pēc lietu kategorijām).
9. novembris, 2018

Par izskatāmām lietām no 12. līdz 16.novembrim

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs piecas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un divas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Valsts ieņēmumu dienests un Izglītības un zinātnes ministrija. 
9. novembris, 2018

Nodod jaunai izskatīšanai lietu par atteikumu reģistrēt pieteicēju par Latvijas Republikas pilsoni

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 9.novembrī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru atstāts negrozīts Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes lēmums, atsakot reģistrēt pieteicēju par Latvijas Republikas pilsoni. Augstākā tiesa spriedumā norādījusi, ka apelācijas instances tiesa ir nepareizi interpretējusi Pilsonības likuma normas, tādēļ spriedums ir atceļams un lieta nododama jaunai izskatīšanai Administratīvajā apgabaltiesā. 
2. novembris, 2018

Nodod jaunai izskatīšanai lietu par informācijas pieprasījumu iestādei sniegt atbildētāja dzīvesvietas datus, iesniedzot tiesā prasības pieteikumu

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 31.oktobrī atcēla Administratīvās rajona tiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteicējas – biedrības „Zemes reformas komiteja” – pieteikums par Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes lēmumu neizsniegt pieteicējai ziņas par vairāku bijušo un esošo Ministru kabineta locekļu dzīvesvietu.
2. novembris, 2018

Par izskatāmām lietām no 5. līdz 9.novembrim

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs piecas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un trīs blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.  Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Valsts ieņēmumu dienests, Rīgas bāriņtiesa un Rīgas dome.
31. oktobris, 2018

Augstākā tiesa noraida pieteikumus par Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumu atcelšanu

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 31.oktobrī noraidīja pieteicēja Jāņa Klauža pieteikumu par Centrālās vēlēšanu komisijas 2018.gada 18.oktobra lēmuma „Par iesniegumu” un 2018.gada 19.oktobra lēmuma Nr. 80 „Par 13.Saeimas vēlēšanu rezultātiem” atcelšanu. Augstākās tiesas spriedums nav pārsūdzams. Pilns Augstākās tiesas nolēmums tiks sagatavots un būs pieejams 21.novembrī.
30. oktobris, 2018

Nolēmums pieteikumā par Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumu atcelšanu būs pieejams 31.oktobrī

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 30.oktobrī tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīja pieteicēja Jāņa Klauža pieteikumu par Centrālās vēlēšanu komisijas 2018.gada 18.oktobra lēmuma „Par iesniegumu” un 2018.gada 19.oktobra lēmuma Nr. 80 „Par 13.Saeimas vēlēšanu rezultātiem” atcelšanu. Tiesas sēdē tiesa uzklausīja procesa dalībniekus un noteica, ka saīsinātais nolēmums lietā būs pieejams 31.oktobrī pēc plkst. 16.00. Pilns Augstākās tiesas nolēmums tiks sagatavots un būs pieejams 21.novembrī.