Par notikumiem

Drukas versija
17. decembris, 2003

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas sēde

Vakar, 16.decembrī notika Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas sēde, kurā izskatīja Tieslietu ministrijas iesniegtos materiālus par administratīvo tiesu tiesnešu amatu kandidātiem atzinumu sniegšanai viņu iecelšanai tiesnešu amatos.  
16. decembris, 2003

Notiks Senāta 85.gadskārtai veltīta plēnuma sēde

Piektdien, 19.decembrī plkst. 9:30 Augstākajā tiesā (AT) notiks plēnuma sēde, veltīta 85.gadadienai kopš dibināta augstākā tiesu instance Latvijā – Senāts. AT Senāta un tiesu palātu tiesnešu kopsapulci vadīs priekšsēdētājs Andris Guļāns un tajā piedalīties aicināti ģenerālprokurors Jānis Maizītis un Tieslietu ministrs Aivars Aksenoks.
15. decembris, 2003

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas sēde

Vakar, 15.decembrī notika Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas sēde, kurā izskatīja Tieslietu ministrijas iesniegtos materiālus par administratīvo tiesu tiesnešu amatu kandidātiem atzinumu sniegšanai viņu iecelšanai tiesnešu amatos.  
10. decembris, 2003

AT notiks seminārs apgabaltiesu tiesnešiem

Piektdien, 12.decembrī Augstākajā tiesā (AT) notiks seminārs apgabaltiesu tiesnešiem. Tas tiek organizēts atsevišķi Civillietu tiesu kolēģijas un Krimināllietu tiesas kolēģijas tiesnešiem, pārrunājot aktuālus tiesu prakses jautājumus.
8. decembris, 2003

Augstākā tiesa rīko atvērto durvju dienu

Augstākā tiesa (AT), par godu augstākās tiesu instances – Senāta 85.gadskārtai un Juristu dienu ietvaros piektdien, 12.decembrī plkst. 14:00 rīko atvērto durvju dienu. Tajā īpaši aicināti piedalīties vecāko klašu audzēkņi, jurisprudences studenti un citi interesenti, kas ikdienā saistīti un interesējas par tieslietām. Reģistrācija atvērto durvju dienai plkst. 13:45.
27. novembris, 2003

Noslēdzas AT tiesnešu mācības Eiropas Savienības tiesībās

Ar lekciju par ES tiesībām, cilvēktiesībām un starptautiskām publiskām tiesībām rīt, 28.novembrī noslēdzas Augstākās tiesas (AT) tiesnešu mācības Eiropas Savienības tiesībās.
24. oktobris, 2003

Tiesu prakse, nosakot sodus pēc Krimināllikuma 233.panta 3.daļas

Augstākās tiesas (AT) Plēnuma un tiesu prakses vispārināšanas daļa, sadarbībā ar Senāta Krimināllietu departamentu apkopojusi tiesu praksi, nosakot sodus pēc Krimināllikuma 233.panta 3.daļas – par šaujamieroča, munīcijas, sprāgstošas vielas vai spridzināmās ietaises izgatavošanu, iegādāšanos, glabāšanu, nēsāšanu, pasūtīšanu vai realizēšanu bez attiecīgas atļaujas.
3. oktobris, 2003

Notikusi Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas sēde

3.oktobrī notika Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas sēde, kurā izskatīja Tieslietu ministrijas un Augstākās tiesas iesniegtos materiālus tiesnešu kvalifikācijas klases celšanai, apstiprināšanai amatos bez pilnvaru termiņa ierobežojuma, kā arī atzinumu sniegšanai par iecelšanu tiesneša amatos un apstiprināšanai tiesas priekšsēdētāja amatā.
1. oktobris, 2003

Notāri nodod zvērestu AT priekšsēdētājam

1.oktobrī desmit notāri nodeva svinīgo zvērestu Augstākās tiesas (AT) priekšsēdētājam Andrim Guļānam.
22. septembris, 2003

AT Senāta un apgabaltiesu prakse lietās par VID amatpersonu lēmumiem

Augstākās tiesa (AT) ir veikusi apkopojumu par AT Senāta un apgabaltiesu praksi lietās par Valsts Ieņēmumu dienesta (VID) amatpersonu lēmumiem.