The print version

Proceedings

September 2020
Hearings calendar
PR OT TR CE PK SE SV
 
1 2 3 4 5 6
 
7 8 9 10 11 12 13
 
14 15 16 17 18 19 20
 
21 22 23 24 25 26 27
 
28 29 30
 
Judicial body Hearing date from to
Case No.

SKC - Civil department
SKK - The criminal department
SKA - The department of administrative cases


The accused (Participants)
select or Remove filter

The department of administrative cases

Office phone 67020339
Case No.. Hearing Room Instance The essence of Result
SKA-1432/2020 29.09.2020 Written procedure Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams calendar.events__fields_issuer: Agris Rozentālbergs The defendant: Būvniecības valsts kontroles birojs The essence of: administratīvā akta izdošana
atlīdzināt materiālo kaitējumu
atlīdzināt nemantisko kaitējumu Blakus sūdzības kārtībā
SKA-365/2020 29.09.2020 Written procedure Administratīvā apgabaltiesa calendar.events__fields_issuer: ETB, SIA The defendant: Latvenergo, Akciju sabiedrība, Ekonomikas ministrija, Enerģijas publiskais tirgotājs, Akciju sabiedrība The essence of: Sūdzība par 23.12.2009. un 09.08.2011.starp pieteicēju un AS ,,Latvenergo" noslēgto līgumu izpildes pareizību Kasācijas kārtībā
SKA-330/2020 29.09.2020 Written procedure Administratīvā apgabaltiesa calendar.events__fields_issuer: VIDZEMES DĪĶI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību The defendant: Lauku atbalsta dienests The essence of: Sūdzība par Lauku atbalsta dienesta 30.08.2017.lēmumu Nr.10.9.2-11/17/963-V/766 Kasācijas kārtībā
SKA-1350/2020 29.09.2020 Written procedure Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams calendar.events__fields_issuer: INTERNET, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību The defendant: Patērētāju tiesību aizsardzības centrs The essence of: administratīvā akta atcelšana
administratīvā akta izdošana Blakus sūdzības kārtībā
SKA-631/2020 29.09.2020 Written procedure Administratīvā apgabaltiesa calendar.events__fields_issuer: Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor (Privatizācijas aģentūra), Akciju sabiedrība The defendant: Valsts vides dienests The essence of: Sūdzība par Valsts vides dienesta 22.01..2018.lēmumu Nr.2A/2018 Kasācijas kārtībā
SKA-1399/2020 29.09.2020 Written procedure Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams calendar.events__fields_issuer: Romans Hains The defendant: Jūrmalas pilsētas dome The essence of: administratīvā akta atcelšana
atlīdzināt morālo kaitējumu Blakus sūdzības kārtībā

The criminal department

Office phone 67020361
Case No.. Hearing Room Instance The accused Articles Result
SKK-89/2020 29.09.2020 Written procedure Rīgas apgabaltiesa
Oskars Krēsliņš KL 263.p.
SKK-97/2020 29.09.2020 Written procedure Zemgales apgabaltiesa
Aelita Kraukle KL 179.p.3.d.
Kristiana Kraukle KL 179.p.3.d.
SKK-156/2020 29.09.2020 Written procedure Rīgas apgabaltiesa
Māris Sarans KL 176.p.3.d.
Dmitrijs Mihailovs KL 176.p.3.d.
Artjoms Avanesovs KL 176.p.3.d.
Oļegs Bričikovs KL 176.p.3.d.
Anatolijs Dobriņins KL 176.p.3.d.