The print version

Proceedings

April 2021
Hearings calendar
PR OT TR CE PK SE SV
 
1 2 3 4
 
5 6 7 8 9 10 11
 
12 13 14 15 16 17 18
 
19 20 21 22 23 24 25
 
26 27 28 29 30
 
Judicial body Hearing date from to
Case No.

SKC - Civil department
SKK - The criminal department
SKA - The department of administrative cases


The accused (Participants)
select or Remove filter

Civil department

Office phone 67020364
Case No.. Hearing Room Instance The essence of Result
SKC-1/2021 22.04.2021 Written procedure Latgales apgabaltiesa The plaintiff: Arveds Pēteris Ķuze, Sandra Maija Ķuze, Ruta Fogele, Dace Anna Ķuze, Pēteris Valdis Kusmanis, Rasma Kusmane The defendant: Rīgas namu pārvaldnieks, SIA The essence of: paz zemes nomas līguma noslēgšanu Aglonas iela 31 Kasācijas lieta
SKC-96/2021 22.04.2021 Written procedure Vidzemes apgabaltiesa The plaintiff: Sergejs Sivko The defendant: RAUNAS NOVADA DOME The essence of: Prasības pieteikums par uzteikuma atzīšanu par spēkā neesošu un darba algas piedziņu Kasācijas lieta
SKC-5/2021 22.04.2021 Written procedure Zemgales apgabaltiesa The plaintiff: JŪRMALAS ŪDENS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību The defendant: Biedrība Brīvības 104 The essence of: par pienākuma uzlikšanu noslēgt sabiedrisko pakalpojumu puegādes līgumu, zaudējuma piedziņa Kasācijas lieta
SKC-173/2021 22.04.2021 Written procedure Rīgas apgabaltiesa The plaintiff: InterRisk Vienna Insurance GroupAAS, BTA Baltic Insurance Company, AAS The defendant: Vladislavs Rakovskis, Jeļizaveta Maksimova, Tatjana Rakovska The essence of: parāda piedziņa Kasācijas lieta
SKC-587/2021 22.04.2021 Written procedure Rīgas apgabaltiesa The defendant: Bella Bika The essence of: par nekustamā īpašuma izsoles akta apstiprināšanu - Kr.Barona iela 3-1, Rīga Blakus sūdzības/protesta lieta

The criminal department

Office phone 67020361
Case No.. Hearing Room Instance The accused Articles Result
SKK-65/2021 22.04.2021 Written procedure Kurzemes apgabaltiesa
SKK-68/2021 22.04.2021 Written procedure Rīgas apgabaltiesa
Edgars Kadiķis KL 117.p.2.pkt., KL 117.p.9.pkt.
SKK-J-322/2021 22.04.2021 Written procedure Zemgales rajona tiesa
Dmitrijs Kanajevs KL 180.p.1.d.