Drukas versija

Tiesvedība

Maijs 2020
Tiesas sēžu kalendārs
PR OT TR CE PK SE SV
 
1 2 3
 
4 5 6 7 8 9 10
 
11 12 13 14 15 16 17
 
18 19 20 21 22 23 24
 
25 26 27 28 29 30 31
 
 
Iepriekšejā instance Tiesas sēdes datums no līdz
Lietas Nr.

SKC - Civillietu departaments
SKK - Krimināllietu departaments
SKA - Administratīvo lietu departaments


Apsūdzētais (Dalībnieki)
atlasīt vai Noņemt Filtru

Administratīvo lietu departaments

Kancelejas tālrunis 67020339
Lietas Nr.. Tiesas sēde Zāle Instance Būtība Rezultāts
SKA-243/2020 29.05.2020 Rakstveida process Administratīvā apgabaltiesa Pieteicējs: Kronus SIA Atbildētājs: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Vides investīciju fonds, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Būtība: Sūdzība par publisko tiesību līguma izpildi Kasācijas kārtībā
SKA-257/2020 29.05.2020 Rakstveida process Administratīvā apgabaltiesa Pieteicējs: Andrejs Pepernieks Atbildētājs: Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments Būtība: Sūdzība par Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 06.05.2016.lēmumu Nr.DA-16-582-ap daļā Kasācijas kārtībā
SKA-26/2020 29.05.2020 Rakstveida process Administratīvā apgabaltiesa Pieteicējs: "AM noma" SIA Atbildētājs: Valsts ieņēmumu dienests Būtība: Sūdzība par VID 21.05.2014.lēmumu Nr.22.8/L-13622 Kasācijas kārtībā
SKA-111/2020 29.05.2020 Rakstveida process Administratīvā apgabaltiesa Pieteicējs: Mārtiņš Putniņš Atbildētājs: Ieslodzījuma vietu pārvalde Būtība: Sūdzība par Rīgas Centrālcietuma faktisko rīcību, morālā kaitējuma un mantiskā zaudējuma atlīdzināšana. Kasācijas kārtībā
SKA-496/2020 29.05.2020 Rakstveida process Administratīvā apgabaltiesa Pieteicējs: Vladislavs Svinarevs Atbildētājs: Valsts ieņēmumu dienests Būtība: Sūdzība par VID 8.08.2011.lēmumu Nr.22.4.7/53984 Kasācijas kārtībā
SKA-1130/2020 29.05.2020 Rakstveida process Administratīvā rajona tiesa Liepājas tiesu nams Pieteicējs: Aldis Mežvids Atbildētājs: Grobiņas novada dome Būtība: Blakus sūdzības kārtībā

Civillietu departaments

Kancelejas tālrunis 67020364
Lietas Nr.. Tiesas sēde Zāle Instance Būtība Rezultāts
SKC-112/2020 29.05.2020 Rakstveida process Kurzemes apgabaltiesa Prasītājs: Angele Vaitkevičiene Atbildētājs: Solvita Salmiņa, Olafs Salmiņš Būtība: kapitāla daļu nodošanas darījuma atzīšana par spēkā neesošu un prasības nodrošinājums Kasācijas lieta
SKC-186/2020 29.05.2020 Rakstveida process Rīgas apgabaltiesa Prasītājs: Aija Goba, Gunta Loss, Miervaldis Mozers, Pārsla Vanaga Atbildētājs: Aleksandr Afanasjev, ARGRAF, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Būtība: reālservitūta nodibināšana Kasācijas lieta
SKC-103/2020 29.05.2020 Rakstveida process Rīgas apgabaltiesa Prasītājs: AZ Fonds, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Atbildētājs: Žanneta Ždanova, Natalia Lopandina Būtība: par darījuma atzīšanu par spēkā neesošu un zemesgrāmatas nodalījuma ieraksta dzēšanu Kasācijas lieta
SKC-113/2020 29.05.2020 Rakstveida process Rīgas apgabaltiesa Prasītājs: Agris Upītis, Inese Smirnova, Jūlija Ščerbaka, Marina Bogačova, Alla Boldireva Atbildētājs: Leonīds Barons, Sofija Barone Būtība: par zemes nomas līguma koroborāciju un zemes vienības daļas reģistrāciju Valsts Kadastra informācijas sistēmā un Zemesgrāmatā Kasācijas lieta

Krimināllietu departaments

Kancelejas tālrunis 67020361
Lietas Nr.. Tiesas sēde Zāle Instance Apsūdzētais Panti Rezultāts
SKK-31/2020 29.05.2020 Rakstveida process Vidzemes apgabaltiesa
Juris Volcītis KL 256.p.2.d., KL 253-1.p.3.d., KL 253-1.p.1.d., KL 253.p.1.d.
SKK-53/2020 29.05.2020 Rakstveida process Kurzemes apgabaltiesa