Tieslietu padomes izsludinātajam ģenerālprokurora amata kandidātu konkursam noteiktajā termiņā pieteikušies astoņi kandidāti.

Tieslietu padomes sekretariāts pārbaudīs, vai iesniegtie dokumenti apliecina katra pretendenta atbilstību Prokuratūras likuma 36.pantā izvirzītajām prasībām, t.i., vecuma, pilsonības, izglītības, darba stāža u.c. prasībām.

Par pretendentiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām, tiks pieprasīts Satversmes aizsardzības biroja atzinums par atbilstību likumā „Par valsts noslēpumu” noteiktajām prasībām speciālās atļaujas saņemšanai pieejai valsts noslēpumam.

Pretendenti, kuri neatbildīs Prokuratūras likuma 36.pantā izvirzītajām prasībām vai kuri nebūs saņēmuši pozitīvu atzinumu, turpmākajā konkursa norisē nepiedalīsies.

To pretendentu, kas saņems pozitīvu Satversmes aizsardzības biroja atzinumu, iesniegtās Prokuratūras attīstības koncepcijas tiks publicētas Augstākās tiesas mājaslapā un Latvijas Vēstneša portālā un viņi tiks aicināti uz Tieslietu padomes sēdi.

Saeimai iecelšanai ģenerālprokurora amatā tiks virzīts kandidāts, kurš būs saņēmis Tieslietu padomes locekļu balsu vairākumu.

Pašreizējā ģenerālprokurora Ērika Kalnmeiera pilnvaru termiņš beidzas 11.jūlijā.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211