Trešdien, 13.aprīlī, Augstākā tiesa sadarbībā ar Tieslietu padomi organizē ikgadējo Mediju dienu, kurā aicināti piedalīties Latvijas plašsaziņas līdzekļu pārstāvji, kuri atspoguļo ar tieslietām saistītus jautājumus.

Mediju dienā žurnālisti tiks iepazīstināti ar tiesu komunikācijas stratēģiju, kuras mērķis ir sekmēt tiesu un mediju efektīvāku sadarbību. Tā kā komunikācijas stratēģiju  Tieslietu padome izstrādājusi sadarbībā ar Tiesnešu ētikas komisiju, Mediju dienā žurnālistiem to prezentēs Tiesnešu ētikas komisijas priekšsēdētāja vietniece, Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas vietniece Dzintra Balta.

“Demokrātija tiesu un mediju sadarbības izpratnē var izpausties dažādi – gan kā tiesas procesa atspoguļošana medijos, lai aizstāvētu sabiedrības intereses, gan vienlaikus kā personas tiesības uz privātumu un taisnīgu tiesu. Tieši tāpēc vēlamies plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus iepazīstināt ar informāciju, kas var palīdzēt žurnālistiem darbā ar tiesām,” uzsver Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs.

Savukārt Mediju dienas praktiskajā daļa Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta tiesnese Aija Branta runās par tādu aktuālu tēmu kā sodu politika krimināllietās. Ko tiesa ņem vērā, nosakot sodu apsūdzētajam? Kādas ir soda funkcijas? Kāpēc tiesas piespriestais sods reizēm nesakrīt ar sabiedrības gaidām? – tiks aplūkoti šie un citi sabiedrībai aktuāli jautājumi.

Pasākuma noslēgumā žurnālisti varēs uzdot papildu interesējošos jautājumus Mediju dienas runas personām, bet pēc tam interesentiem piedāvāta iespēja ielūkoties Augstākās tiesas muzejā.

Mediju diena norisināsies Augstākajā tiesā. Sākums plkst.11.30.

Dalībniekiem iepriekš jāpiesakās Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļā. Lai iekļūtu tiesā, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211