Latvijai pirmo reizi ir iespēja pārstāvēt Eiropas Savienības Tiesas ģenerāladvokāta amatu, un 13.novembrī darbu sāka Tieslietu ministrijas izveidotā atlases komisija, kura vērtēs amatam izvirzītās kandidatūras. Starp sešiem kandidātiem arī Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja Anita Zikmane un senatore Jautrīte Briede.

Augstākā tiesa rosina šim amatam nominēt Anitu Zikmani. Vēstulē, ko Augstākās tiesas priekšsēdētājs nosūtījis Tieslietu ministrijai, teikts, ka kandidātes atbilstība Eiropas Savienības Tiesas ģenerāladvokāta amatam vērtēta, ņemot vērā viņas kā jurista prasmes, profesionālās pieredzes dažādību, tai skaitā pieredzi starptautiskā vidē un jo īpaši saistībā ar Eiropas Savienības tiesību jautājumiem, izpratni par ģenerāladvokāta lomu un atbilstību tai, valodas prasmes.

Anitas Zikmanes kopējais darba stāžs tieslietu jomā ir 23 gadi, no tiem pēdējie 7 gadi strādāti Augstākajā tiesā. Pirms tam bijusi juriste Eiropas Savienības Tiesā, tiesneša palīdze Eiropas Kopienas Pirmās instances tiesā, Tieslietu ministrijas Civiltiesību departamenta direktore un Eiropas Kopienu tiesas nodaļas vadītāja.

Latvija ir saņēmusi Eiropas Savienības Tiesas priekšsēdētāja aicinājumu izvirzīt Latvijas kandidātu uz vakanto ģenerāladvokāta amatu. Latvijai ir jāizvēlas viens atbilstošākais kandidāts no tādu personu vidus, kuru neatkarība nav apšaubāma un kuras atbilst prasībām, kas izvirzītas tiesnešu augstākajiem amatiem savā valstī, vai arī kuras ir juristi ar atzītu kompetenci.

Tieslietu ministrija bija aicinājusi Tieslietu padomes pastāvīgos locekļus nominēt pretendentus. Saeimas Juridiskā komisija, kuras vadītājs ir Tieslietu padomes loceklis, lēma virzīt tālākai vērtēšanai divus kandidātus, tostarp senatori Jautrīti Briedi.

Vairāk par Eiropas Savienības Tiesas ģenerāladvokāta amata kandidātu iecelšanas procesu un pienākumiem – Tieslietu ministrijas informācija: skatīt šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211