About events

The print version

About events

31 March, 2006

Senator Jautrite Briede has taken a doctor’s degree

On Friday, 31st of March governing body of the Supreme Court, together with the members of Qualification Committee were gathered to congratulate Senator Jautrite Briede for her just acquired doctor’s degree in law.
24 March, 2006

Tiesu prakses apkopojumā pēta sodu politiku krimināllietās par laupīšanu

Pētījumā analizēta piecu Latvijas lielāko rajona tiesu īstenotā sodu politika, notiesājot personas pēc Krimināllikuma 176. panta par laupīšanu. Tiesu prakses apkopojuma autori ir Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departaments un Judikatūras nodaļa, kuri izpētījuši krimināllietu materiālus, kuras izskatītas Rīgas pilsētas Centra rajona, Valmieras rajona, Jelgavas, Liepājas un Daugavpils tiesās 2004. un 2005. gadā.
17 March, 2006

The implementation of the Supreme courts training program started successfully

Since January, 2006 judges and employees have participated in different study projects organised by the Administration.
6 March, 2006

Augstākā tiesa plēnumā atzinīgi vērtē pērn padarīto

Piektdien, 3. martā Augstākā tiesa gada pārskata plēnumā izvērtējā pērn padarīto un atzina, ka noticis daudz pozitīvu pārmaiņu, kas sekmējis tiesas darbu.
2 March, 2006

Augstākās tiesas priekšsēdētājs preses konferencē vērtē tiesas darbu

Ceturtdien, 2. martā Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns rīkoja preses konferenci, kurā dienu pirms Augstākās tiesas gada pārskata plēnuma izvērtēja tiesas darbu un dalījās pārdomās par nākotnes iecerēm. 2005. gadā Augstākās tiesas darbība tika vērsta trijos virzienos: tiesas lietu izskatīšana, tiesu prakses analīzes pilnveidošana, administratīvās kapacitātes stiprināšana. Tiesas priekšsēdētājs konferencē analizēja 2005. gada statistikas datus, kas jau ir pieejami mājaslapas www.at.gov.lv sadaļā „Statistika". A.Guļāns atbildēja arī uz žurnālistu jautājumiem par šī brīža Latvijas aktualitātēm.
17 February, 2006

Senāta kanceleja iekārtojas jaunās telpās

Augstākās tiesas Senāta kanceleja un Senāta Civillietu departamenta senatoru palīgi ir tikuši pie jauniem kabinetiem.
16 February, 2006

Zvērestus nodod četras notāres

Svinīgā pasākumā 16. februārī Augstākās tiesas priekšsēdētājam Andrim Guļānam zvērestus nodeva četras notāres – Eva Igaune, Zane Ernštreite, Vineta Novicka un Kristīne Višinska.
15 February, 2006

Sveic Civillietu tiesas palātas tiesnesi Aivu Zariņu jubilejā

Trešdien, 15. februārī kolēģu un draugu lokā nozīmīgu jubileju atzīmēja Civillietu tiesu palātas tiesnese Aiva Zariņa. Ar jubilāres 70 dzīves gadiem klātesošos iepazīstināja Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājs Gunārs Aigars, bet atzinību par godprātīgu darbu un nozīmīgu ieguldījumu tiesiskuma stiprināšanā pauda Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns. Pateicību par tiesneša darbam veltītajiem 40 gadiem izteica arī tieslietu ministre Solvita Āboltiņa un pasniedza Tieslietu ministrijas I pakāpes Atzinības rakstu un „Zelta” spalvu. Par Augstākās tiesas Civillietu tiesas kolēģijas tiesnesi A.Zariņa kļuva 1995. gada 28. septembrī. Savukārt pēc Civillietu tiesu palātas izveidošanas A.Zariņa 1995. gada 16. oktobrī tika apstiprināta par tiesu palātas tiesnesi.
10 February, 2006

The Supreme Court has a new Senator and Plenary Session Manual

On February 10, 2006, a plenary session of the Supreme Court confirmed D.Mita as a senator of the Department of Administrative cases and adopted new plenary session manual.
7 February, 2006

Students gaining knowledge in the Supreme Court

On February 6, 2006 eleven 5th Year law students, from the University of Latvia have begun field practice in the Supreme Court. The following four weeks they will get acquainted with case materials, take part in the sittings of court, prepare draft judgments and at the end of their practice analyze some important judicial problem. Professor K.Torgāns of University of Latvia and R.Krauze assistant to the Chief Justice of the Supreme Court will monitor the students’ practice.