• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Tiesas sēžu kalendārs

Jūnijs 2021
PR OT TR CE PK SE SV 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4

SKC - Civillietu departaments
SKK - Krimināllietu departaments
SKA - Administratīvo lietu departaments

-

Kancelejas tālrunis 67020339

Lietas nr.: SKA-471/2021  

Izskatīšanas datums: 18.06.2021  

Procesa veids: Rakstveida process  

Iepriekšējā instance: Administratīvā apgabaltiesa  

Pieteicējs: Normunds Sala  

Atbildētājs: Tieslietu ministrija  

Būtība: Sūdzība par pienākuma uzlikšanu Tieslietu ministrijai izdot pieteicējam labvēlīgu administratīvo aktu, nemnatiskā kaitējuma un mantisko zaudējumu atlīdzinājums Kasācijas kārtībā  

Lietas nr.: SKA-89/2021  

Izskatīšanas datums: 18.06.2021  

Procesa veids: Rakstveida process  

Iepriekšējā instance: Administratīvā apgabaltiesa  

Pieteicējs: Nikolajs Buivids, Sergejs Buivids  

Atbildētājs: Valsts policija  

Būtība: Sūdzība par Valsts policijas faktisko rīcību un morālā kaitējuma atlīdzināšana Kasācijas kārtībā  

Lietas nr.: SKA-176/2021  

Izskatīšanas datums: 18.06.2021  

Procesa veids: Rakstveida process  

Iepriekšējā instance: Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams  

Pieteicējs: VELVE, SIA  

Atbildētājs: Iepirkumu uzraudzības birojs, Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca  

Būtība: administratīvā akta atcelšana lūgums par pagaidu aizsardzību Kasācijas kārtībā  

Lietas nr.: SKA-969/2021  

Izskatīšanas datums: 18.06.2021  

Procesa veids: Rakstveida process  

Iepriekšējā instance: Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams  

Pieteicējs: Ruta Kangere, Jānis Kangers  

Atbildētājs: Jūrmalas pilsētas dome  

Būtība: administratīvā akta atcelšana administratīvā akta izdošana iestādes faktiskā riciba Blakus sūdzības kārtībā  

Lietas nr.: SKA-1018/2021  

Izskatīšanas datums: 18.06.2021  

Procesa veids: Rakstveida process  

Iepriekšējā instance: Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams  

Pieteicējs: BTA Baltic Insurance Company, AAS  

Atbildētājs: Iepirkumu uzraudzības birojs  

Būtība: administratīvā akta atcelšana Blakus sūdzības kārtībā  

Kancelejas tālrunis 67020361

Lietas nr.: SKK-47/2021  

Izskatīšanas datums: 18.06.2021  

Procesa veids: Rakstveida process  

Iepriekšējā instance: Kurzemes apgabaltiesa  

Kancelejas tālrunis 67020364