• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Tiesas sēžu kalendārs

Jūnijs 2021
PR OT TR CE PK SE SV 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4

SKC - Civillietu departaments
SKK - Krimināllietu departaments
SKA - Administratīvo lietu departaments

-

Kancelejas tālrunis 67020364

Lietas nr.: SKC-13/2021  

Izskatīšanas datums: 19.06.2021  

Procesa veids: Rakstveida process  

Iepriekšējā instance: Rīgas apgabaltiesa  

Prasītājs: Erlends administrators Baļķens  

Atbildētājs: Jeļena Višedko  

Būtība: par naudas līdzekļu piedzīšanu un prasības nodrošināšanu Kasācijas lieta  

Kancelejas tālrunis 67020361

Kancelejas tālrunis 67020339