• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

69.nodaļa. IZPILDU LIETVEDĪBAS VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI (552.1 – 569.pants)

22.04.2021. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-587/2021 Pieteikuma par izsoles akta apstiprināšanu uzturēšana, ja atcelts nolēmums, uz kura pamata izsniegts izpildu dokuments

Lejupielādēt

19.12.1997. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-192/1997 Par tiesu izpildītāju tiesībām saņemt atlīdzību sprieduma piespiedu izpildes gadījumā

Lejupielādēt

22.10.1997. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-167/1997 Par atlīdzību tiesu izpildītājam no parādnieka piedzinēja labā piedzītās vērtības

Lejupielādēt

09.04.1997. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SPC-61/1997 Par atlīdzību tiesu izpildītājam sakarā ar tiesas sprieduma izpildi parāda piedziņas lietā

Lejupielādēt