• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

68.nodaļa. TIESU IZPILDĪTĀJA STATUSS (548. – 552.pants)

27.05.2021. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-693/2021 Zvērināta tiesu izpildītāja procesuālās tiesības lietās, kas ierosinātas Civilprocesa likuma 620. panta ceturtās daļas kārtībā

Lejupielādēt

16.11.2005. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-69/2005 Lēmuma par naudas soda uzlikšanu pārsūdzēšana

Lejupielādēt

07.08.1996. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-91/1996 Par tiesu izpildītāju izpildes darbību likumību

Lejupielādēt