• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

67.nodaļa. IZPILDU DOKUMENTI (538. – 547.1 pants)

16.04.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-835/2019 Tiesas sprieduma izpildes noilguma pārtraukšana

Lejupielādēt

16.04.2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-835/2019 Izpildu raksta nozaudēšanas pierādīšana izpildes procesā, prasot izsniegt dublikātu

Lejupielādēt

15.03.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-61/2019 Prasība par advokātam dotā uzdevuma izpildi

Lejupielādēt

2019. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-[A]/2019 Izpildu raksta izsniegšana lietā par saskarsmes tiesību izmantošanas kārtību

Lejupielādēt

30.09.2014. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SKC-2821/2014 Ķīlas tiesības (hipotēkas) nostiprināšana zemesgrāmatā nokavēto nodokļu maksājumu piedziņas nodrošināšanai

Lejupielādēt

27.08.2008. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-49/2008 Par saistībām, pēc kurām pieļaujama bezstrīdus piespiedu izpildīšana

Lejupielādēt

09.01.2008. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-2/2008 Par saistībām, pēc kurām pieļaujama bezstrīdus piespiedu izpildīšana

Lejupielādēt