• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

75.nodaļa. PIEDZĪTO SUMMU SADALĪŠANA STARP PIEDZINĒJIEM (621. – 631.pants)

20.04.2020. Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-6/2020 Notiesātas personas īpašuma tiesību izbeigšanās, ja nekustamais īpašums konfiscēts par labu valstij

Lejupielādēt

28.02.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-118/2019 Noilgums mantas konfiskācijas soda izpildei

Lejupielādēt

28.06.2013. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-33/2013 (JUDIKATŪRAS MAIŅA) Sūdzību par maksātnespējas administratora lēmumiem un rīcību izskatīšanas kārtība (JUDIKATŪRAS MAIŅA)

Lejupielādēt

07.03.2012. Senāta Civillietu departamenta lēmums lietā Nr. SPC-26/2012 Nekustamā īpašuma nodokļa parāda iekļaušana izsoles izdevumu aprēķinā

Lejupielādēt