• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

72.nodaļa. PIEDZIŅAS VĒRŠANA UZ DARBA SAMAKSU, TAI PIELĪDZINĀTAJIEM MAKSĀJUMIEM UN CITĀM NAUDAS SUMMĀM (592. – 599.pants)

02.06.2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-58/2020 Komercķīlas realizācija atkarībā no ieķīlāto prasījuma tiesību statusa

Lejupielādēt

12.07.2013. Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-1859/2013 Ieturējumu apmērs no parādnieka darba samaksas un tai pielīdzinātajiem maksājumiem, izpildot tiesas nolēmumu par parāda piedziņu

Lejupielādēt