• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

E. DAĻA. Tiesas spriedumu izpilde (538. – 635. pants)