• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

30.2 nodaļa. LIETAS PAR INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBU PĀRKĀPUMIEM UN AIZSARDZĪBU (250.8 pants- 250.17 pants)

19.08.2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-222/2019 Tiesību aizliegt darba izmantošanu piemērošana kolektīvā pārvaldījuma gadījumā

Lejupielādēt

04.06.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-103/2018 Preču zīmes reputācijai nodarītā morālā kaitējuma pierādīšana

Lejupielādēt

04.06.2018. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-103/2018 Pārkāpuma preču iznīcināšana

Lejupielādēt