• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

30. nodaļa. LIETAS PAR BĒRNA IZCELŠANĀS NOTEIKŠANU (245.pants – 250.pants)

2020. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[H]/2020 Paternitāti izslēdzošu apstākļu norādīšanas pienākums

Lejupielādēt

2019. Civillietu departamenta spriedums lietā Nr. SKC-[D]/2019 Mantojuma iegūšana, ja mantojuma atklāšanās brīdī nav noteikta paternitāte

Lejupielādēt