• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Par tiesu lietām

Civillietu departamentā 31. maijs, 2019.
Civillietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: maijā klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Administratīvo lietu departamentā 31. maijs, 2019.
Administratīvo lietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: maijā klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Krimināllietu departamentā 31. maijs, 2019.
Krimināllietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: maijā klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Civillietu departamentā 30. maijs, 2019.
Senāts: Zemes piespiedu nomas tiesiskajām attiecībām, kurās zemes īpašnieks ir komersants, prasības celšanai piemērojams Komerclikumā noteiktais trīs gadu noilguma termiņš
Civillietu departamentā 28. maijs, 2019.
Par izskatāmām lietām no 27. līdz 31.maijam
Krimināllietu departamentā 27. maijs, 2019.
Stājas spēkā notiesājošais spriedums par piespiedu darbu un kaitējuma kompensācijas piedziņu par labu pašvaldībai
Administratīvo lietu departamentā 24. maijs, 2019.
Par izskatāmām lietām no 27. līdz 31.maijam
Krimināllietu departamentā 24. maijs, 2019.
Par izskatāmām lietām no 27. līdz 31.maijam
Administratīvo lietu departamentā 23. maijs, 2019.
Senāts: Latvijas muitai jāpiemēro antidempinga pasākumi atbilstoši Eiropas Savienībā noteiktajam
Krimināllietu departamentā 22. maijs, 2019.
Stājas spēkā notiesājošais spriedums autovadītājam par zēna notriekšanu Saulkrastos
Administratīvo lietu departamentā 22. maijs, 2019.
Neatzīst uzņēmuma tiesības uz priekšnodokļa atskaitīšanu
Administratīvo lietu departamentā 17. maijs, 2019.
Par izskatāmām lietām no 20. līdz 24.maijam