• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Par tiesu lietām

Administratīvo lietu departamentā 30. aprīlis, 2019.
Lietā par piemērojamo ievedmuitas nodokli vara un cinka sakausējumiem aptur tiesvedību un vēršas Eiropas Savienības Tiesā
Krimināllietu departamentā 18. aprīlis, 2019.
Par 25.aprīlī izskatāmu lietu
Administratīvo lietu departamentā 18. aprīlis, 2019.
Senāts atzīst žurnālistu tiesības saņemt informāciju par pašvaldības līdzekļu izlietojumu nodibinājumā „Riga.lv”
Civillietu departamentā 16. aprīlis, 2019.
Prasību par zaudējumu atlīdzību saistībā ar stāvvietā novietotas automašīnas sabojāšanu nodod jaunai izskatīšanai
Administratīvo lietu departamentā 11. aprīlis, 2019.
Senāts uzdod Eiropas Savienības Tiesai jautājumus lietā par lūgumu izsniegt atļauju veikt medicīnisku manipulāciju citā dalībvalstī saistībā ar personas reliģisko pārliecību
Administratīvo lietu departamentā 11. aprīlis, 2019.
Atstāj spēkā Latvijas dzelzceļam piemēroto finanšu korekciju Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanā
Administratīvo lietu departamentā 10. aprīlis, 2019.
Apmierina Iecavas novada domes kasācijas sūdzību pieteikumā par totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanu
Civillietu departamentā 9. aprīlis, 2019.
Senāts: zemes piespiedu nomas gadījumā zemes īpašnieks nav tiesīgs prasīt PVN samaksu no ēkas īpašniekiem papildus likumā noteiktajam zemes nomas maksas maksimālajam apmēram
Administratīvo lietu departamentā 5. aprīlis, 2019.
Par izskatāmām lietām no 8. līdz 12.aprīlim
Civillietu departamentā 5. aprīlis, 2019.
Nepastāvot subjektīvām tiesībām celt prasību, izbeidz tiesvedību pret Europark Latvia daļā par līgumsoda atzīšanu par spēkā neesošu
Krimināllietu departamentā 3. aprīlis, 2019.
Stājas spēkā attaisnojošais spriedums apsūdzībā par nelegālu datorprogrammu izmantošanu
Administratīvo lietu departamentā 2. aprīlis, 2019.
Senāts atzīst ziņotāja par pārkāpumu aizsardzību