• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Par tiesu lietām

Krimināllietu departamentā 28. novembris, 2019.
Stājas spēkā notiesājošais spriedums vecākiem, kuru bērns saindējās ar metadonu
Administratīvo lietu departamentā 27. novembris, 2019.
Pieteikumu par izmeklētāja amata laika iekļaušanu prokurora izdienas pensijas aprēķinā nodod jaunai izskatīšanai
Administratīvo lietu departamentā 25. novembris, 2019.
Saskatot iespējama bosinga pazīmes, Senāts nodod jaunai izskatīšanai strīdu par atvaļināšanu no dienesta
Administratīvo lietu departamentā 25. novembris, 2019.
Par izskatāmām lietām no 25. līdz 29.novembrim
Administratīvo lietu departamentā 22. novembris, 2019.
Neatzīst pašvaldības tiesības prasīt zaudējumu atlīdzību par koku un krūmu ciršanu zem elektrolīnijām
Administratīvo lietu departamentā 22. novembris, 2019.
Atzīst par nepamatotu Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu liegt tiesības atskaitīt priekšnodokli
Administratīvo lietu departamentā 19. novembris, 2019.
Par izskatāmām lietām no 19. līdz 22.novembrim
Administratīvo lietu departamentā 14. novembris, 2019.
Atstāj spēkā pienākumu izslēgt personu no riska personu saraksta
Civillietu departamentā 13. novembris, 2019.
Lietā par Jaunā Rīgas teātra ēku kompleksa pārbūvi Senāts nepieņem Ģenerālprokuratūras protestu par lēmumu nodrošināt prasību
Administratīvo lietu departamentā 12. novembris, 2019.
Atstāj spēkā pienākumu Tukuma novada domei izmaksāt vienreizēju dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalstu pilnā apmērā
Administratīvo lietu departamentā 12. novembris, 2019.
Apgabaltiesai no jauna jāvērtē atbalsta piešķiršana gados jaunajiem lauksaimniekiem
Krimināllietu departamentā 8. novembris, 2019.
Senāts atceļ spriedumu daļā par sodu nepamatotas soda pastiprināšanas dēļ