• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Par tiesu lietām

Krimināllietu departamentā 3. maijs, 2018.
Par izskatāmām lietām no 7. līdz 11.maijam
Administratīvo lietu departamentā 3. maijs, 2018.
Par izskatāmām lietām no 7. līdz 11.maijam
Krimināllietu departamentā 27. aprīlis, 2018.
Par izskatāmām lietām no 2. līdz 3.maijam
Administratīvo lietu departamentā 26. aprīlis, 2018.
Lietā par atteikšanos pieņemt pašvaldības deputāta pieteikumu par informācijas pieprasījumu pašvaldībai tiesas lēmums būs pieejams maijā
Administratīvo lietu departamentā 26. aprīlis, 2018.
Maxima Latvija pieteikumā par Vats darba inspekcijas lēmumu atcelšanu atstāj negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu
Civillietu departamentā 25. aprīlis, 2018.
Augstākā tiesa: darba devēja uzteikuma apstrīdēšanas termiņa nokavējuma gadījumā zūd prasības tiesības
Krimināllietu departamentā 23. aprīlis, 2018.
Par izskatāmām lietām no 23. līdz 27.aprīlim
Administratīvo lietu departamentā 21. aprīlis, 2018.
Par izskatāmām lietām no 23. līdz 27.aprīlim
Administratīvo lietu departamentā 20. aprīlis, 2018.
Lietā par priekšnodokļa atskaitīšanu vēršas ar prejudiciālu jautājumu Eiropas Savienības Tiesā
Administratīvo lietu departamentā 18. aprīlis, 2018.
Augstākā tiesa ar blakus lēmumu vērš iestāžu uzmanību uz bāriņtiesas amatpersonas iespējamu tiesību normu pārkāpumu
Administratīvo lietu departamentā 16. aprīlis, 2018.
Nodod jaunai izskatīšanai lietu par Dzimtsarakstu departamenta atteikumu reģistrēt vārda un uzvārda maiņu
Administratīvo lietu departamentā 16. aprīlis, 2018.
Par izskatāmām lietām no 16. līdz 21.aprīlim