• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Par tiesu lietām

Administratīvo lietu departamentā 19. jūnijs, 2018.
Nodod jaunai izskatīšanai lietu par maternitātes pabalsta aprēķinu, ja visu aprēķina periodu persona nav strādājusi Latvijā
Administratīvo lietu departamentā 15. jūnijs, 2018.
Par izskatāmām lietām no 18. līdz 22.jūnijam
Krimināllietu departamentā 15. jūnijs, 2018.
Augstākā tiesa: prokuroram likumā paredzētajā kārtībā atsakoties no apsūdzības, tiesas pienākums ir izbeigt kriminālprocesu; procesa atjaunošana iespējama tikai gadījumā, ja ir konstatēti jauni apstākļi
Administratīvo lietu departamentā 8. jūnijs, 2018.
Par izskatāmām lietām no 11. līdz 15.jūnijam
Krimināllietu departamentā 8. jūnijs, 2018.
Par izskatāmām lietām no 11. līdz 15.jūnijam
Civillietu departamentā 8. jūnijs, 2018.
Augstākā tiesa: ēkas īpašniekam ir pirmpirkuma un izpirkuma tiesības uz zemes gabalu, kas atrodas zem viņa īpašumā esošas ēkas
Civillietu departamentā 6. jūnijs, 2018.
Augstākā tiesa: prasība par tāda morālā kaitējuma atlīdzību, kas nodarīts ar vienlīdzīgas attieksmes principa pārkāpumu atalgojuma noteikšanā, darbiniekam jāceļ triju mēnešu laikā
Administratīvo lietu departamentā 4. jūnijs, 2018.
Noraida pieteikumu par iekšlietu ministra lēmuma atcelšanu, nosakot aizliegumu ieceļot Latvijas Republikā
Administratīvo lietu departamentā 1. jūnijs, 2018.
Par izskatāmām lietām no 4. līdz 8.jūnijam
Krimināllietu departamentā 1. jūnijs, 2018.
Par izskatāmām lietām no 4. līdz 8.jūnijam
Krimināllietu departamentā 1. jūnijs, 2018.
Krimināllietā par Slocenes upes un Šlokenbekas Dzirnavu ezera ūdeņu piesārņošanu atstāj negrozītu notiesājošo spriedumu
Krimināllietu departamentā 25. maijs, 2018.
Par izskatāmām lietām no 28.maija līdz 1.jūnijam