• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Par tiesu lietām

Administratīvo lietu departamentā 13. septembris, 2018.
Augstākā tiesa iesniedz pieteikumu Satversmes tiesā jautājumā par atlīdzību par aizbildņa pienākumu pildīšanu, kad aizbildnis un aizbilstamais izceļo no Latvijas
Civillietu departamentā 10. septembris, 2018.
Augstākā tiesa uzdod apelācijas instances tiesai no jauna vērtēt, vai ir veikta fonogrammu retranslēšana pa kabeļiem
Civillietu departamentā 7. septembris, 2018.
Par izskatāmām lietām no 10. līdz 14.septembrim
Krimināllietu departamentā 29. augusts, 2018.
Atceļ attaisnojošo spriedumu un nodod jaunai izskatīšanai krimināllietu par naudas piesavināšanos lielā apmērā
Administratīvo lietu departamentā 20. jūlijs, 2018.
Lietu par atteikumu reģistrēt Latvijas Pareizticīgo Autonomo Baznīcu reliģisko organizāciju reģistrā nodod jaunai izskatīšanai
Administratīvo lietu departamentā 18. jūlijs, 2018.
Uzdod apelācijas instances tiesai vērtēt, vai Rīgas domes lēmums veikt īpašuma adreses maiņu atbilst demokrātiskai valsts iekārtai
Administratīvo lietu departamentā 13. jūlijs, 2018.
Par izskatāmām lietām no 16. līdz 20.jūlijam
Administratīvo lietu departamentā 3. jūlijs, 2018.
Apgabaltiesai no jauna jāvērtē lieta par velosipēdiem piemērojamo muitas nodokli
Civillietu departamentā 29. jūnijs, 2018.
Augstākā tiesa atzīst par pamatotu dalībnieces izslēgšanu no SIA, taču uzdod no jauna vērtēt autortiesību pārkāpumu
Civillietu departamentā 27. jūnijs, 2018.
Augstākā tiesa: Zemes piespiedu nomas maksas apmēru neietekmē tas, vai zemes īpašnieks ir PVN maksātājs
Administratīvo lietu departamentā 26. jūnijs, 2018.
Nodod jaunai izskatīšanai lietu par Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes atteikumu atzīt pieteicēju par Latvijas pilsoni
Administratīvo lietu departamentā 21. jūnijs, 2018.
Tiesai no jauna jāvērtē pieteikums par pienākuma uzlikšanu pašvaldībai izveidot centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu