• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Par tiesu lietām

Krimināllietu departamentā 21. augusts, 2017.
Jēkabpils spēļu zāles aplaupīšanas lietā apelācijas instances tiesai no jauna būs jāvērtē trīs apsūdzēto vaina par laupīšanu Jūrmalā
Administratīvo lietu departamentā 18. augusts, 2017.
Par izskatāmām lietām no 21. līdz 25.augustam
Administratīvo lietu departamentā 16. augusts, 2017.
Augstākā tiesa aicina Valsts kontroli izvērtēt direktora vietnieka amata lietderīgumu Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrā
Krimināllietu departamentā 18. jūlijs, 2017.
Krimināllietā par medicīnas aprīkojuma iegādi Jelgavas slimnīcai atceļ abu zemāko instanču tiesu nolēmumus un lietu nodod jaunai izskatīšanai
Administratīvo lietu departamentā 13. jūlijs, 2017.
Iesniedz pieteikumu Satversmes tiesā par Latvijas Sodu izpildes kodeksa normas atbilstību Satversmei
Krimināllietu departamentā 12. jūlijs, 2017.
Krimināllietā par draudzenes slepkavību jautājumu par atteikumu pieņemt cietušo kasācijas sūdzības nodod jaunai izlemšanai
Administratīvo lietu departamentā 10. jūlijs, 2017.
Lietā par atteikumu reģistrēt Latvijas Pareizticīgo Autonomo Baznīcu reliģisko organizāciju reģistrā iesniedz pieteikumu Satversmes tiesā
Civillietu departamentā 30. jūnijs, 2017.
Stājas spēkā spriedums pēdējā no prasības lietām par kompensāciju saistībā ar atsavināto zemes īpašumu lidostas “Rīga” vajadzībām
Civillietu departamentā 29. jūnijs, 2017.
Stājas spēkā spriedums prasībā par kompensāciju saistībā ar atsavināto zemes īpašumu lidostas “Rīga” vajadzībām
Civillietu departamentā 21. jūnijs, 2017.
Par izskatāmām lietām no 26. līdz 30.jūnijam
Administratīvo lietu departamentā 21. jūnijs, 2017.
Par izskatāmām lietām no 26. līdz 30.jūnijam
Administratīvo lietu departamentā 21. jūnijs, 2017.
Veloservisa un Valsts ieņēmumu dienesta lietu nodod jaunai izskatīšanai